Scheepsafvalstoffen

Schepen geven afvalstoffen af. Deze stoffen worden ingenomen door bedrijven die over havenontvangstvoorzieningen beschikken. Om in te mogen zamelen, moeten bedrijven toestemming krijgen via een vergunning.

Schepen en inzamelaars moeten voldoen aan procedures, bijvoorbeeld meldplichten. Deze procedures zijn opgenomen in het Havenafvalstoffenplan Noordzeekanaalgebied. Dit plan is door Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad, in overleg met de havengebruikers, ontwikkeld. Hier vindt u meer informatie over dit havenafvalstoffenplan.

Voor de visserij zijn diverse afvalprojecten opgezet door KIMO Nederland België.

Binnenvaart kan terecht bij het SABNI.