Scheepsafvalstoffen

Schepen geven afvalstoffen af. Deze stoffen worden ingenomen door bedrijven die over havenontvangstvoorzieningen beschikken. Om in te mogen zamelen, moeten bedrijven toestemming krijgen via een soort van vergunning.

Schepen en inzamelaars moeten voldoen aan procedures, bijvoorbeeld meldplichten. Deze procedures zijn opgenomen in het Havenafvalstoffenplan Noordezeekanaalgebied. Dit plan is door Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad, in overleg met de havengebruikers, ontwikkeld. Hier vindt u meer informatie over dit havenafvalstoffenplan.