Transport over water

De monding van het Noordzeekanaal bevindt zich in ons werkgebied. Het gebied rondom het Noordzeekanaal kenmerkt zich door een grote woondichtheid en omvangrijke industriële activiteiten. Daarnaast wordt het gebied steeds aantrekkelijker voor de recreatie vanwege stranden, duinen en het nationale park Spaarnwoude.

Goederen- en personenvervoer vinden via een omvangrijk wegennet, waterwegen en spoor plaats. Het transport van goederen en personen vindt in hoofdzaak over de wegen plaats. Door de toename van onder andere het goederentransport, slibben de wegen langzaam maar zeker dicht. Vervoer over water geldt als belangrijk alternatief. Het Noordzeekanaal is bij uitstek ook geschikt voor goederentransport per binnenvaart van en naar het omvangrijke waterwegennet in Nederland.

De ambitie is om met het Noordzeekanaalgebied een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan het verbeteren van de internationale concurrentiepositie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en daarmee ook aan de regionale en nationale economie. Als regio concurreren we met andere stedelijke regio’s in Europa en de rest van de wereld. Het Noordzeekanaalgebied herbergt een aantal specifieke kwaliteiten die de andere aanwezige kwaliteiten in de MRA aanvullen, zodat ze samen een sterke propositie vormen in deze concurrentiestrijd.

Vanuit deze ambitie is de visie Noordzeekanaalgebied 2040 ontstaan. Download de visie en bekijk het uitvoeringsplan op de projectsite van projectbureau Noordzeekanaalgebied.