Rapporten RIVM en GGD

Onderzoeken, publicaties en webpagina's

Er zijn meerdere onderzoeken en publicaties die aandacht besteden aan de gezondheid en de luchtkwaliteit in de IJmond. Op de website van het RIVM, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu vindt u een overzicht van rapporten over gezondheid in de IJmond. Deze onderzoeken zijn gedaan in samenwerking met GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst, soms in samenwerking met andere partners, waaronder Omgevingsdienst IJmond (ODIJ).

Gezondheidsmonitor IJmond

Voor meer dan een decennium staat luchtkwaliteit in de IJmond prominent op de regionale agenda. Aanleiding was ooit het RIVM-onderzoek ‘Wonen in de IJmond, ongezond?' In reactie hierop kwam de staatssecretaris van die periode met een aantal aanbevelingen. Een van de aanbevelingen ging over een langdurige en terugkerende gezondheidsmonitor in de IJmond.

Naast de periodieke RIVM onderzoeken, voert de GGD Kennemerland gezondheidsonderzoeken in de regio uit. De wethouders Milieu en  gezondheid van de IJmondgemeenten hebben gezamenlijk, vanuit het platform Milieu & Gezondheid, GGD Kennemerland opdracht gegeven om in aanvulling op de reguliere gezondheidsmonitor van de GGD een verdiepende gezondheidsmonitor in de IJmond(verwijst naar een andere website) uit te voeren naar de hinderbeleving en ervaren gezondheid in de regio. Deze beide onderzoeken samen vormen de Gezondheidsmonitor IJmond.

Het platform heeft opdracht gegeven om het onderzoek periodiek te herhalen, zodat er meer inzicht ontstaat in de relatie tussen luchtkwaliteit en gezondheid in de IJmond, over een langere periode.

Voor algemene vragen over gezondheid en leefomgeving in de IJmond, vindt u meer op de GGD website over de leefomgeving.(verwijst naar een andere website)

Gezondheidsmeter regio Kennemerland

Van september tot en met december 2020 hebben ruim 18.000 inwoners van de regio Kennemerland de vragenlijst van de GGD Gezondheidsmeter 2020 ingevuld. Vragen gingen over gezondheid, welzijn, leefstijl en de woonomgeving. Voor meer informatie over de gezondheidsmeter regio Kennemerland gaat u de GGD Kennemerland-website(verwijst naar een andere website).

Grafietregen en gezondheid 2019

In 2018 en 2019 is er bij het slakverwerkingsproces bij Tata Steel en Harsco verschillende keren een uitstoot geweest waarbij zogenoemde grafietregen in de omgeving terecht kwam. Deze grafietregen riep veel vragen op bij de omwonenden. Om vragen van inwoners van Wijk aan Zee te beantwoorden en om hen inzicht te geven in de samenstelling van grafietregens en de mogelijke risico’s voor hun gezondheid, heeft het RIVM een webpagina met meer informatie over de grafietregens en gezondheid 2019 in de IJmond.