Natuur-milieu educatie

Natuur- en Milieueducatie (NME) Beverwijk en Heemskerk heeft als doel om kennis op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid over te dragen op de inwoners van deze gemeenten. Dit doen wij door middel van educatie waarbij de actieve beleving centraal staat; beleven door te doen, door te ervaren, door te genieten. Op deze manier hopen wij natuur- en milieubewust gedrag te stimuleren en bij te dragen aan de leefbaarheid en duurzaamheid van de eigen omgeving.

Voor scholen, peuterspeelzalen en BSO's hebben wij een breed aanbod aan lessen, lesmaterialen, excursies en leskisten, dat gratis te boeken is.

Kindjes planten boom en geven waterOok organiseren wij iedere maand, in zowel Beverwijk als Heemskerk, een woensdagmiddagactiviteit waar kinderen uit deze regio kosteloos aan kunnen deelnemen. Deze activiteiten vinden plaats op:

  • Kinderboerderij De Baak te Beverwijk
  • Kinderboerderij Dierendorp te Heemskerk
  • Educatiecentrum ’t Koetshuijs te Heemskerk

Daarnaast organiseert NME Beverwijk & Heemskerk jaarlijks een aantal activiteiten voor volwassenen. Dit betreft o.a. lezingen, wandelingen en creatieve workshops. Wij hopen u tijdens een van onze activiteiten te mogen begroeten!

NME Beverwijk en Heemskerk werkt vanuit Omgevingsdienst IJmond in opdracht van de gemeenten Beverwijk en Heemskerk.

  • Joyce Korver & Pamela Hiemstra
  • E-mail: nme@odijmond.nl
  • Telefoonnummer 0251 - 263 896

NME samenwerkingsverband

NME Beverwijk en Heemskerk maakt deel uit van een regionaal samenwerkingsverband met andere NME centra in de IJmond en Zuid-Kennemerland. Jaarlijks vinden er twee vergaderingen plaats met als doel om het lokale en regionale NME-aanbod te vergroten en te verbeteren.


Natuur- en milieueducatie IJmond en Zuid-Kennemerland

Al onze activiteiten www.nmebeverwijkheemskerk.nl

Het volledige lesaanbod in IJmond en Zuid-Kennemerland www.nmewijzer.nl