Omgevingsvergunning


Omgevingsvergunning

Bent u van plan iets te bouwen of slopen? Dan moet u hier mogelijk een omgevingsvergunning voor aanvragen. Een omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.

Wilt u weten of u een vergunning moet aanvragen? Doe dan een vergunningcheck via het Omgevingsloket. U kunt hier ook direct uw vergunning aanvragen en online volgen wat de stand van zaken is van uw aanvraag. Voor het digitaal aanvragen van een omgevingsvergunning heeft u een DigiD-account nodig.

U kunt een omgevingsvergunning aanvragen voor (een combinatie van) de volgende activiteiten:

 • Bouwwerkzaamheden, verbouwingen of renovaties
 • Sloopwerkzaamheden
 • Werkzaamheden in gebied met landschappelijke of cultuurhistorische waarde
 • Werkzaamheden in beschermde natuurgebieden
 • Bevestiging alarm aan bedrijfspand
 • Ontheffing Flora- en faunawet
 • Maatregelen brandveiligheid in gebouwen
 • Aanleg inrit of uitrit
 • Bomenkap
 • Milieubelasting van uw bedrijf
 • Verbouwing of sloop van beschermde monumenten

Waarom de omgevingsvergunning?

Vroeger moest u verschillende vergunningen aanvragen. Als u bijvoorbeeld een kapvergunning, een sloopvergunning en een bouwvergunning nodig had, moest u die alle drie apart aanvragen. Dat hoeft nu niet meer. De omgevingsvergunning zorgt voor minder administratieve lasten, kortere procedures en voorschriften die op elkaar zijn afgestemd. Kortom een verbetering van de dienstverlening aan bedrijven en burgers.

Wie doet wat?

Aanvragen via het Omgevingsloket worden doorgestuurd naar het bevoegd gezag, de instanties die de aanvraag in behandeling nemen. Achter de schermen gaan zij gezamenlijk aan de slag. Namens de gemeente Zandvoort zijn wij voor de gehele omgevingsvergunning bevoegd gezag en behandelen wij uw complete aanvraag. Alle verleende omgevingsvergunningen voor Zandvoort hebben inzichtelijk gemaakt op een digitale kaart. Voor de overige gemeenten behandelen wij de aanvraag voor een omgevingsvergunning milieu en werken wij, voor de afhandeling van uw aanvraag, samen met de gemeente. Voor alle gemeenten in ons werkgebied voeren wij de milieutaken uit, die voortvloeien uit de Wet milieubeheer.

Gaat u een bedrijf oprichten of veranderen?

Wanneer u een bedrijf wilt oprichten of veranderen, adviseren wij te starten bij de Activiteitenbesluit Internetmodule. De AIM is bedoeld voor milieurelevante activiteiten die een bedrijfsmatige omvang hebben. Er moet sprake zijn van een 'inrichting' zoals bedoeld in de Wet milieubeheer.

Door de vragen in deze online module te beantwoorden, checkt u of een vergunning of melding nodig is, krijgt u inzicht in milieuregels en maatregelen en kunt u direct online een melding Activiteitenbesluit indienen.

Wij adviseren u graag. Neem vooraf contact met ons op. Indien nodig komen wij bij u langs om samen met u de aanvraag door te lopen. Door vooraf contact met ons op te nemen, zorgt u ervoor dat u later in het traject niet tegen verrassingen aanloopt. U kunt dit vooroverleg voorbereiden door een aantal documenten klaar te leggen:

 • het ingevulde aanvraagformulier
 • een tekening van uw bedrijf
 • een tekening van de omgeving van uw bedrijf
 • een bodemonderzoeksrapport (indien aanwezig)
 • een geluidsonderzoeksrapport (indien aanwezig)
 • een energieonderzoek (indien aanwezig)

Procedure omgevingsvergunning

De tijd die nodig is om uw aanvraag te af te handelen is afhankelijk van uw vergunning. De procedure kan binnen acht weken worden afgehandeld, maar bij complexe aanvragen kan daar ook zes maanden voor nodig zijn.

Omgevingsloket online

Wetchecker

De Wetchecker Energiebesparing voor bedrijven is een initiatief van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Met deze Regelhulp checkt u eenvoudig welke wettelijke verplichtingen er voor uw onderneming zijn. Beantwoord alle vragen en binnen vijf minuten weet u op hoofdlijnen wat uw energiebesparingsverplichtingen zijn en hoe u daar aan kunt voldoen.