Vervoer gevaarlijke stoffen

In Nederland worden dagelijks honderdduizenden tonnen gevaarlijke stoffen vervoerd, van chemicaliën tot vuurwerk. Dat gaat onder meer over water, spoor en wegen. Veel van deze gevaarlijke stoffen zijn in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen aangewezen als routeplichtig.

Vervoer gevaarlijke stoffen

In Nederland zijn de meeste rijkswegen en provinciale wegen door de overheid aangewezen als routes waarlangs gevaarlijke stoffen kunnen worden getransporteerd. Voor de overige wegen, kunnen gemeenten zelf routes aanwijzen.

Vervoer vuurwerk

Wilt u vuurwerk vervoeren? Voor het vervoeren van consumentenvuurwerk geldt geen routeplicht. Wel geldt: "vermijd de bebouwde kom, tenzij het vervoer binnen de bebouwde kom noodzakelijk is voor het laden of lossen of omdat er geen route buiten de bebouwde kom beschikbaar is". Voor het vervoeren van professioneel vuurwerk (klasse 1.3), in een hoeveelheid van meer dan 20 kg NEM (komt overeen met 60 kilogram vuurwerk), geldt wel de routeplicht. In gevallen waar u moet afwijken van de aangewezen route, moet u voor de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen bij ons ontheffing aanvragen.

Meer informatie hierover vindt u in de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen.

Aanvraag bijzondere toestemming

Vervoerders die gevaarlijke stoffen binnen de bebouwde kom van de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort willen laden en lossen, dienen de bijzondere toestemming voor het laden en lossen bij ons aan te vragen. Voor het laden en lossen van gevaarlijke stoffen buiten de bebouwde kom van de bovengenoemde gemeenten dienen de vervoerders ons vooraf in kennis te stellen. Voor beide verzoeken of het in kennis stellen kunnen zij gebruikmaken van ons aanvraagformulier.

Voor het laden en lossen van consumentenvuurwerk binnen de bebouwde kom is niet altijd meer een bijzondere toestemming- of kennisgeving laden en lossen noodzakelijk. Op het vervoer en laden en lossen van consumentenvuurwerk is de 1000-punten regeling van toepassing. Op grond van artikel 1.1.3.6.2 van de ADR mag consumentenvuurwerk van klasse 1.4G (UN-nummer 0336) tot 333 kg netto explosieve massa (NEM) ontplofbare stof toestemmingsvrij worden vervoerd. Dit komt in de praktijk overeen met 3000-4000 kilogram consumentenvuurwerk van de klasse 1.4G. Consumentenvuurwerk van klasse 1.4S (UN-nummer 0337) mag zelfs in onbeperkte hoeveelheden worden vervoerd.

Indien u voor een verkooppunt in onze regio toch nog bijzondere toestemming nodig heeft, dan dient u gebruik te maken van ons aanvraagformulier.

Aanvraag ontheffing binnen overige gemeenten in ons werkgebied

Voor de overige gemeenten binnen ons werkgebied wijzen wij vervoerders erop dat de eventuele ontheffing, de bijzondere toestemming laden en lossen of het in kennis stellen, dient te geschieden bij de burgemeester van de gemeente waarin het afleveradres is gelegen.

Voor meer informatie over de routering gevaarlijke stoffen kunt u met ons contact opnemen.