JTF-IJmond Investeringsregeling voor bedrijven is nog van kracht

Gepubliceerd op 8 februari 2024

Bedrijven kunnen subsidie krijgen voor investeringen in duurzame bedrijfsuitrusting en bijbehorende gebouwen, die bijdragen aan een circulaire en/of klimaatneutrale economie. Subsidie voor vestigingsprojecten kan door MKB en grootbedrijf worden aangevraagd. Het gaat hier om een nieuwe vestiging, geen bedrijfsverplaatsing.

Subsidie voor uitbreiding, transformatie en diversificatie van de onderneming kan alleen door het MKB worden aangevraagd. De maximale subsidie per project bedraagt € 4.000.000 en het subsidiepercentage is, afhankelijk van de bedrijfsgrootte 10, 20 of 30%. Ook bijbehorende scholing van werknemers komt in aanmerking voor subsidie. Voor deze kosten geldt een subsidiepercentage van 50%.

Interesse? Stuur programma-manager Vera van Vuuren een e-mail vvuuren@odijmond.nl.

JTF staat voor Just Transition Fund en is een EU-subsidie met steun van het het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, provincie Noord-Holland en gemeenten Beverwijk, Castricum, Velsen, Heemskerk en Uitgeest.

JTF-IJmond - Ontdek wat Europees geld aan kansen biedt! (kansenvoorwest.nl)


Ga direct naar

Hand draait dobbelstenen en verandert de uitdrukking fossiele energie in groene energie.

Just Transition Fund IJmond

Foto: Vera van Vuuren, programma-manager JTF-IJmond

Vera van Vuuren, programma-manager JTF-IJmond