Programma Gezondheid en Luchtkwaliteit IJmond 2021-2025


Het programma waarin de IJmondgemeenten samenwerken voor een schonere lucht, is het programma Gezondheid en Luchtkwaliteit IJmond. Het programma geeft uitvoering aan de regionale visie op een gezondere leefomgeving IJmond en sluit aan bij de onderwerpen uit het Schone Lucht Akkoord.

Via het programma willen de IJmondgemeenten in 2030 de advieswaarden voor luchtkwaliteit behalen, die de World Health Organization (WHO) heeft uitgebracht op 22 september 2021.

Met een pakket aan maatregelen werken de gemeenten aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Met name de verontreiniging van de lucht door fijnstof en stikstofdioxide (NO2) moet naar beneden worden gebracht. Deze deeltjes in de lucht veroorzaken veel schade aan de gezondheid.

De maatregelen uit het programma zijn niet alleen bedoeld voor industrie en wegverkeer. Ook de uitstoot van schadelijke stoffen door scheepvaart en particuliere huishoudens, zoals door houtstook, moet worden verminderd.

Via het programma kunnen nieuwe maatregelen opgestart worden. Ook kan er extra aandacht worden besteed aan maatregelen die al worden uitgevoerd vanuit andere programma's of vanuit bijvoorbeeld wetgeving of reguliere taken .

Klik op een onderwerp om meer te lezen.

Industrie

Industriële rook van de fabriek vervuilt de lucht

Wegverkeer

Auto's in de file in een stadsstraat

Scheepvaart

Schepen in haven IJmuiden

Leefomgeving