Huisstijl

Via deze pagina kunt u ons logo downloaden. Het logo is digitaal beschikbaar in diverse formaten. Voor de toepassing van ons logo en onze huisstijl verwijzen wij u naar het huisstijlhandboek Omgevingsdienst IJmond.

Ons logo en de daarbij horende huisstijl is ontwikkeld door ontwerpbureau Inpetto.

Het logo kan, conform de regels uit het handboek, rechtenvrij worden gebruikt. Wij vragen u wel ons te informeren wanneer u en waarvoor u ons logo gebruikt. Stuur een e-mail naar communicatie@odijmond.nl

ODIJ_logo_150dpi