Houtstook

Veel mensen vinden een brandend haardvuurtje, houtkachel of vuurkorf gezellig. Helaas is de rook ongezond voor jezelf en je omgeving. Wil je rekening houden met je buren? Laat de open haard, houtkachel en vuurkorf uit als het windstil of mistig weer is.

In Nederland veroorzaken we met z’n allen meer fijnstof door het stoken van hout dan door autorijden. Wist je dat twee uur stoken evenveel fijnstof in de lucht brengt als een auto die van Amsterdam naar Milaan rijdt?

Naast fijnstof zitten er in houtrook nog meer schadelijke stoffen, zoals koolmonoxide, vluchtige organische stoffen, PAK’s en roet. Een deel van die stoffen kan kanker veroorzaken.

Rekening houden met buren

Bij windstil of mistig weer is houtstoken minder gezellig. De rook van jouw open haard of houtkachel blijft hangen tussen de huizen. Kinderen, ouderen en mensen met luchtwegklachten kunnen dan extra last hebben van houtrook. Het inademen van houtrook kan bij hen leiden tot kortademigheid en benauwdheid.

Stookwijzer

Op www.stookwijzer.nu kun je zien wanneer je beter niet kunt stoken om overlast voor je buren te voorkomen. De Stookwijzer geeft een 'realtime' melding (code geel, oranje of rood) op postcodeniveau. De meldingen van de Stookwijzer gaan dus over het 'hier en nu' en zijn lokaal. Iedereen kan op elk moment van de dag de Stookwijzer raadplegen. De Stookwijzer kijkt daarnaast ook naar de situatie voor de komende 24 uur.

Stookalert

Een stookalert heeft een andere insteek. Het is een actieve oproep om niet te stoken bij ongunstige weersomstandigheden, een slechte luchtkwaliteit door fijnstof of een combinatie van beide, en geldt voor een groot gebied. Bijvoorbeeld: stook deze middag en avond niet in de provincie Noord-Holland. Het RIVM geeft het stookalert af.

Als je je aanmeldt voor het stookalert, krijg je op dagen dat een stookalert geldt rond 12.00 uur een e-mail.

De Stookwijzer en het Stookalert gebruiken verschillende gegevensbronnen, omdat ze ieder een ander tijdsverloop en een andere gebiedsgrootte hanteren. Bovendien richt het stookalert zich op extremere omstandigheden die meerdere uren aanhouden. Daarom wordt vaak nog geen stookalert afgegeven als de Stookwijzer lokaal een negatief stookadvies (code rood) geeft. Andersom zal de Stookwijzer wel altijd code rood geven voor de provincie waarvoor een stookalert is afgegeven.

Ervaring van een inwoner

Cees Meinhart is inwoner van Velsen. Vanwege zijn luchtwegaandoening krijgt hij het erg benauwd als zijn buren stoken bij windstil of mistig weer. Hij sprak in goed overleg met zijn buren af dat zij niet stoken bij deze weersomstandigheden.

Cees vertelt het in dit filmpje:

Advies van de GGD

Lonneke Haans is adviseur milieu en gezondheid bij de GGD. Mensen die stoken worden ook zelf blootgesteld aan schadelijke stoffen binnenshuis. Daarom adviseert de GGD niet of minder te stoken.

Lonneke vertelt het in dit filmpje:

Heb je last van houtrook?

Heb je last van houtrook van je buren of buurtgenoten? Ga het gesprek aan en leg uit wanneer en waarom je last hebt van de houtrook. Simpele maatregelen om anders te stoken kunnen al zorgen voor minder overlast. Uit onderzoek blijkt dat 2 van de 3 houtstokers rekening willen houden met de buren als die last hebben van de rook.

Overlast melden

Heb je regelmatig last van de houtkachel, open haard of vuurkorf van de buren? En helpt een gesprek niet? Dan kun je een melding doen van de overlast via info@velsen.nl, info@heemskerk.nl en info@beverwijk.nl. Ook kun je een melding doen via https://www.atlasleefomgeving.nl/stookwijzer. Deze melding gaat automatisch naar de desbetreffende gemeente.

Stooktips

Steek jij de open haard of houtkachel weleens aan? Gebruik dan deze stooktips om minder ongezond te stoken.

Meer informatie

Op verschillende websites is meer informatie te vinden over de gevolgen van houtrook, het stookalert, hoe je minder ongezond kunt stoken en tips voor als je toch een houtkachel koopt:

In kader:

De IJmondgemeenten werken samen aan schonere lucht voor de inwoners in de regio. Dat doen ze met het programma Gezondheid en Luchtkwaliteit IJmond. Dit programma geeft uitvoering aan de regionale visie op een gezondere leefomgeving in de IJmond en sluit aan bij de onderwerpen uit het Schone Lucht Akkoord (SLA). Het programma beschrijft maatregelen waarop de IJmondgemeenten invloed hebben. Het SLA is een akkoord tussen Rijk, provincies en een groot aantal gemeenten, waaronder de IJmondgemeenten. Het doel van het SLA is om gezamenlijk de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren en toe te werken naar minimaal 50% gezondheidswinst in 2030 (t.o.v. 2016).

GGD Kennemerland en Omgevingsdienst IJmond adviseren de IJmondgemeenten over de maatregelen om de luchtkwaliteit, en daarmee gezondheid, te verbeteren.

Zowel in het programma Gezondheid en Luchtkwaliteit IJmond als in het Schone Lucht Akkoord is er aandacht voor maatregelen om de uitstoot van schadelijke stoffen en overlast door houtrook te verminderen.