Floricultura

Een duurzame oplossing dient zich vaak aan in een window of opportunity. Bij Floricultura bijvoorbeeld door de mogelijkheid tot een geologisch onderzoek, dat een positieve indicatie gaf met betrekking tot mogelijkheden voor aardwarmte, op juist op een moment dat de gasprijzen stegen. Wart van Zonneveld, projectleider van het aardwarmteproject: "De mogelijkheden die zich aanbieden moet je eerst willen zien en vervolgens ook willen benutten! Ook niet onbelangrijk; je moet verantwoorde risico durven nemen. Floricultura durft dat. Dat is de reden dat wij duurzaam kunnen ondernemen. Daarin zijn wij wel realistisch. Het streven is dat investeringen in duurzaamheid samen vallen met economisch voordeel en niet ons productieproces verstoren. Het zoeken van duurzame oplossingen die samenvallen met economisch voordeel maakt dat het ook echt duurzame oplossingen zijn, want de basis van alles is een gezonde bedrijfsvoering."

Jullie visitekaartje is het aardwarmteproject. Hoe is dit tot stand gekomen?

Wart van Zonneveld: "Floricultura heeft als eerste in Noord-Holland het initiatief genomen tot een aardwarmteproject. Hiermee willen we ons kassencomplex van 7,1 hectare aan de Cieweg in Heemskerk jaarrond tot 28 graden verwarmen. Deze omschakeling naar aardwarmte levert een besparing op van 9000 ton aan CO2-uitstoot. Wij zijn hierin voorloper. Je gaat uit van een succesvolle afronding. De geologie is ondanks alle onderzoeken een onzekerheid. Je steekt daarmee je nek uit. De opgedane kennis en ervaring willen wij uiteindelijk delen met andere bedrijven."

Voor welke maatregelen heeft Floricultura gekozen?

De inspanningen van Floricultura op het vlak van duurzaam ondernemen gaan verder. "Bij onze kassen aan de Strengweg hebben we een andere teelt waarvoor we 's zomers ook moeten koelen. Hier maken we gebruik van een warmte-koudeopslagsysteem. Dit bespaart in de winter ongeveer de helft van het gasverbruik en in de zomer hoeven we niet met energieverslindende airco's te koelen. Op onze beide bedrijfslocaties maken we voor de gewasbescherming zoveel mogelijk gebruik van biologische bestrijding. We scheiden ons afval en hebben een grijswatercircuit voor de toiletten. Voor beide kassencomplexen in Heemskerk hebben we een MPS-A kwalificatie (hoogste milieukwalificatie van Milieuplan Sierteelt). Ook zetten wij in op duurzame mobiliteit. We stimuleren het fietsgebruik van onze medewerkers en haken in op de mogelijkheden die elektrisch rijden biedt. Op ons parkeerterrein hebben we een elektrische. Ook op de aspecten van ons relatief klein energieverbruik maken we duurzame keuzes zoals verlichting op kantoren doen we met energie zuinige lampen en aanwezigheisdetectie. De mogelijkheden die IJmond Bereikbaar aan gaat bieden met de IJmond Shuttle volgen wij geïnteresseerd, want daar liggen ook voor ons kansen. En we zijn zuinig met het gebruik van de ruimte. We benutten elke m2 zo optimaal mogelijk."

Hoe vertaalt duurzaamheid zich in de bedrijfsvoering van Floricultura?

"Onze duurzame bedrijfsvoering bestaat uit een combinatie. We zoeken naar duurzame maatregelen binnen ons productieproces, aan onze kantoorpanden/locaties, maar we zien onszelf ook als voorloper. Daar willen we aan blijven voldoen. Daarnaast willen wij een baken van kennis zijn voor onze klanten. De combinatie zorgt dat wij continu in ontwikkeling zijn. Risico's en kansen van duurzaam ondernemen heeft altijd onze aandacht."

Wat vinden uw medewerkers van het investeren in duurzaamheid?

"We nemen medewerkers mee in de duurzame maatregelen die wij treffen. Ook om commitment te krijgen. Een groot project als het aardwarmteproject wordt voorgelegd aan de OR en gaat alleen door als de OR daar ook mee instemt."

Hoe geeft Floricultura uitvoering aan deze voorbeeldfunctie?

"Het beleid van Floricultura is gericht op duurzame relaties met haar afnemers. De basis voor deze duurzame samenwerking legt Floricultura door het leveren van topkwaliteit orchideeën. Naast de kwaliteit van het product hecht Floricultura ook aan transparantie en het delen van kennis. De dienstverlening naar haar klanten gaat verder dan het product alleen. Er wordt ook gekeken naar de mogelijkheden van samenwerking. Kwekers wordt daarom de mogelijkheid geboden om bij Floricultura in de kassen te komen kijken naar bijvoorbeeld de WKO-installatie. Met onze ervaringen optimaliseren we de kennis over het telen met zo'n systeem waardoor kwekers weloverwogen kunnen kiezen hier ook toe over te schakelen. Wij nodigen hen uit en leggen uit wat het ons oplevert en wat het hen kan opleveren en wat erbij komt kijken. We denken daarbij in samenwerking boven concurrentie."

Welke toekomstplannen heeft u om te investeren in duurzaamheid?

"Bij Floricultura kijken wij continu naar de toekomst. We zoeken via onze geavanceerde testruimten naar nieuwe innovatiemogelijkheden en experimenteren daarmee om zo ons productiewijze te kunnen verbeteren en verduurzamen. Bijvoorbeeld met verlichting, met biologische bestrijdingsmiddelen, afvalscheiding, etc. Daar hebben we kennis en de middelen voor in huis. Maar nogmaals. Realistisch. Het moet niet ten koste gaan van het productieproces. Want onze klanten bestellen jaren vooruit, dus je moet kunnen leveren. Ook dat is duurzaamheid."

Tot slot, wat zou u uw collega-ondernemers willen aanbevelen die nog niet in duurzaamheid hebben geïnvesteerd?

"Sta open voor de duurzame mogelijkheden die zich aanbieden. Benut ze. Zoek daarbij naar de juiste combinatie tussen het nemen van risico's en verantwoord handelen. Met duurzame maatregelen streven we - uitzonderingen daar gelaten - ook altijd naar economisch voordeel ook al is het soms niet van te voren zeker dat dit zal lukken.", beklemtoont Wart van Zonneveld.

Het familiebedrijf Floricultura is in 1933 opgericht. Anno 2013 is Floricultura de specialist in veredeling, selectie en vermeerdering van orchideeën. Door de jaarlijkse verkoop van wereldwijd vele tientallen miljoenen jonge orchideeën planten is het bedrijf marktleider in uitgangsmateriaal van orchideeën in de wereld. Floricultura is een echt familiebedrijf en streeft naar een sociaal, ecologisch en economisch verantwoorde bedrijfsvoering. Hiertoe investeert het in duurzame relaties met medewerkers, klanten en leveranciers, waarbij uitwisseling van kennis centraal staat. Op het gebied van milieu wordt met verschillende zaken rekening gehouden maar het grootste voordeel wordt behaald door de omschakeling naar duurzame warmte -en energievoorziening.