Particulieren - Verbouwen/renoveren/slopen en asbest

Huurt of bezit u als particulier een bouwwerk waarvan de bouw voor 1 januari 1994 is gestart? Bent u van plan te gaan verbouwen, renoveren of slopen? Dan bent u verplicht onderstaande regels met betrekking tot asbest na te leven.

U mag als particulier diverse asbesttoepassingen zelf verwijderen

  • Asbesthoudend hechtgebonden plaatmateriaal dat met schroeven bevestigd is of los ligt (met uitzondering van dakleien).
  • Niet gelijmd vloerzeil.
  • Losliggende vloertegels.

De totale hoeveelheid asbest die u als particulier mag verwijderen bedraagt per bovengenoemde toepassing 35 m² per kadastraal perceel. Is de totale hoeveelheid meer dan 35 m² of komt de toepassing niet in de eerder genoemde lijst voor? Dan gelden de regels zoals onder het pagina Bedrijven beschreven is.

Asbest verwijderen? Dien sloopmelding in

Via Milieu Centraal kunt een film bekijken over het veilig verwijderen van asbest.

Voordat u asbest verwijdert, moet u een sloopmelding indienen via www.omgevingswet.overheid.nl. Na de melding beoordelen wij de aanvraag. U ontvangt van ons bericht hierover. U heeft dit bericht nodig wanneer u uw asbest wilt (laten) verwijderen. Het verwijderde asbest moet direct dubbel verpakt worden en worden ingeleverd bij de lokale afvalinzamelaar.

Dringend advies laat inventarisatierapport opmaken

Het is altijd verstandig om een asbestinventarisatierapport te laten opmaken. Ook als u één van de toepassingen in de eerder genoemde lijst gaat verwijderen. Het asbestinventarisatierapport geeft duidelijkheid over de volgende punten:

  • Of de toepassing hecht- of niet hechtgebonden is.
  • Over de hoeveelheid.
  • Over de wijze van bevestiging.

Hiermee wordt duidelijk of u als particulier de toepassing zelf mag verwijderen. Een belangrijk punt is dat u voorkomt dat u asbest verwijdert dat voor u of uw omgeving een te groot risico geeft op het vrijkomen van schadelijke asbestvezels.

asbest1000