Ondergrondse tank

Als u een ondergrondse tank heeft voor de opslag van brandstof of olie, betekent dit dat u een aantal wettelijke plichten moet nakomen. Dit geldt voor particulieren en bedrijven.

Wat moet u doen als u een ondergrondse tank heeft?

Woningen en bedrijfspanden die gebouwd zijn voor 1970 of in een gebied liggen waar men pas later op gas werd aangesloten, hebben vaak ondergrondse tanks voor opslag van huisbrandolie voor verwarming van het pand. Of er een tank aanwezig is op een perceel, is vaak te zien aan een ontluchtingsleiding aan een gevel of een putdeksel in een tuin of de straat. Als u weet dat u een ondergrondse tank bij uw pand heeft, moet u dit melden bij uw gemeente. Inwoners in ons werkgebied kunnen de tank bij ons melden.

Moet ik mijn ondergrondse tank verwijderen?

Vanaf 1980 is de overheid bezig particulieren te stimuleren hun ondergrondse tank op een milieuverantwoorde manier buiten gebruik te stellen. Sinds die tijd zijn de meeste ondergrondse tanks gereinigd, afgevuld met zand of verwijderd. U mag een ondergrondse tank in gebruik hebben, maar die moet dan wel voldoen aan wettelijke eisen. Indien de tank eerder volgens de wettelijke eisen buiten gebruik is gesteld, heeft u hiervan een Kiwa-tanksaneringscertificaat ontvangen. Als u de tank niet meer gebruikt en de tank is niet eerder gesaneerd, is het sinds 1999 verplicht de tank te verwijderen. Een ondergrondse tank mag alleen verwijderd worden door een Kiwa-gecertificeerd bedrijf.


Ondergrondse tank