Brandveiligheid


Bedrijf moeten voldoen aan brandveiligheidseisen. Afhankelijk van het bedrijf controleert de gemeente, de veiligheidsregio of Omgevingsdienst IJmond op naleving van de brandveiligheideisen.

Tijdens eerdere controles bij bedrijven constateerden wij veel overtredingen op het gebied van brandveiligheid. Zo hadden bedrijven bijvoorbeeld de brandblusmiddelen en de vluchtroutes niet op orde.

Wanneer een bedrijf niet voldoet aan deze wet- en regelgeving, betekent dit ook dat er een risico onstaat niet alleen voor u, maar ook uw medewerkers en uw omgeving. Daarnaast is het van belang om alles op orde te hebben voor uw verzekering. Reden genoeg om ook uw bedrijf te controleren op deze brandveiligheideisen. Wij helpen u daarbij. Tijdens onze reguliere controles, maar ook online. Via onze zelfchecklist.

Voordelen van onze checklist

Onze online checklist bestaat uit 16 vragen die normaliter tijdens een fysieke controle zouden worden meenemen. Met onze checklist bieden wij u de mogelijkheid een goede invulling te kunnen geven aan uw eigen verantwoordelijkheid voor het naleven van wet- en regelgeving. Bovendien kunt u op een voor u gunstig moment de controle uitvoeren. U hoeft geen tijd te reserveren voor de inspecteur.

Het invullen van de checklist betekent niet dat u helemaal geen controles meer zult krijgen op het gebied van brandveiligheid. Steeksproefgewijs kunnen wij controleren of de zelfcontrole goed is uitgevoerd. Daarnaast zullen wij tijdens reguliere milieucontroles het aspect brandveiligheid meenemen.

Door de zelfcontrole hopen wij de controlelast voor uw bedrijf te verminderen en de verantwoordelijkheid voor het naleven van wet- en regelgeving te leggen op het niveau waar de wetgever dit heeft bedoeld, namelijk bij u als ondernemer.

Hulp bij invullen zelfchecklist

Kunt u bij alle vragen ‘ja’ aanvinken, dan geeft de zelfcontrole ons geen aanleiding tot enige opmerkingen. Indien u een vraag met ‘nee’ moet beantwoorden, betekent dit dat u (nog) niet aan alle regels voldoet. U zult door ons daarna in de gelegenheid worden gesteld om alsnog te kunnen gaan voldoen. Vul 'niet van toepassing’ in wanneer de vraag geen betrekking heeft op uw situatie, bijvoorbeeld omdat er geen slanghaspel in uw bedrijf aanwezig is.

Bouwbesluit 2012

De vragen in onze zelfchecklist gaan in op een selectie van brandveiligheidseisen, zoals opgenomen in het Bouwbesluit 2012. Wanneer u het Bouwbesluit 2012 bekijkt, ziet u welke artikelen op uw bedrijf van toepassing zijn.