Luchtkwaliteit


Luchtkwaliteit

Zware industrie, weg-, rail- en vliegverkeer en scheepvaart leggen een zware druk op het milieu. Daardoor ontstaan knelpunten, bijvoorbeeld op het gebied van luchtkwaliteit. Omgevingsdienst IJmond ondersteunt en adviseert haar gemeenten in het zoeken naar naar maatregelen om de luchtkwaliteit en zo de kwaliteit van onze leefomgeving en gezondheid te verbeteren.

Provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland investeert ook in betere luchtkwaliteit en een gezondere leefomgeving voor haar inwoners en bezoekers. Op haar website heeft zij het dossier "Luchtkwaliteit" gepubliceerd. Daar vindt u ook alle datarapporten over luchtkwaliteit in de IJmond.

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

In Nederland zijn de overheden samen verantwoordelijk voor een goede luchtkwaliteit. Veel overheden werken samen aan dat doel. Zij doen dat in een samenwerkingsprogramma: het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). (Bron: Rijksoverheid)

Rapporten RIVM en GGD

Rapporten over gezondheid in de IJmond

Er zijn meerdere onderzoeken en publicaties die aandacht besteden aan de gezondheid en de luchtkwaliteit in de IJmond.