Luchtkwaliteit


Luchtkwaliteit

Zware industrie, weg-, rail- en vliegverkeer en scheepvaart leggen een zware druk op het milieu. Daardoor ontstaan knelpunten, bijvoorbeeld op het gebied van luchtkwaliteit. Voor de gemeenten in ons werkgebied zijn wij continu op zoek naar maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Afgelopen jaren is hard gewerkt om enerzijds goed zicht te krijgen op de luchtkwaliteit en anderzijds om deze te verbeteren. Om te onderzoeken hoe de kwaliteit van de leefomgeving verbeterd kan worden, zoeken gemeenten steeds vaker de samenwerking op met partijen als provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, Ministerie I&M, GGD Kennemerland, Zeehaven IJmuiden, Haven Amsterdam en Tata Steel. Alle partijen hebben de ambitie om gezamenlijk te investeren in een pakket van maatregelen die de kwaliteit van de leefomgeving in de regio moet vergroten.

Het dossier luchtkwaliteit kent een aantal belangrijke thema's:

Platform Milieu & Gezondheid

Luchtkwaliteit in de IJmond staat hoog op de agenda. Om eventuele knelpunten op te lossen, werken wethouders milieu en gezondheid van de vier gemeenten samen in het Platform Milieu en Gezondheid. De IJmondgemeenten hechten grote waarde aan een goede balans tussen economische groei, oog voor gezondheid en ruimte voor wonen en recreëren. Voor het platform Milieu & Gezondheid stelden wij een visie Luchtkwaliteit 2017-2021 op. Dit is de opvolger van de visie 2012-2016. Een visie waaruit diverse succesvolle maatregelen zijn voortgekomen.

Datarapport 2018

Op alle meetpunten in de IJmond werd in 2018 voldaan aan de Europese wettelijke grenswaarden. Dat blijkt uit de meetgegevens van het meetnet IJmond, die provincie Noord-Holland via het datarapport 2018 publiceerde. Wel geeft het meetnet in 2018 een lichte stijging op de jaargemiddelden voor de concentraties fijnstof (PM10, PM2.5) en stikstofdioxide. Voor IJmondgemeenten een signaal dat de luchtkwaliteit en gezondheid van de inwoners op de agenda moet blijven staan.

Noord-Holland

Provincie Noord-Holland

Ook Provincie Noord-Holland investeert in een betere luchtkwaliteit. Op de provinciale website vindt u daar meer informatie over subsidies, beleidsstukken en meetrapportages.

Download de app

App luchtkwaliteit

Wilt u altijd en overal inzicht in de (actuele) informatievoorziening over de luchtkwaliteit? Download dan de luchtkwaliteit app.