Veiligheid


Samen werken aan een veilige omgeving

Veiligheid is een breed begrip. Vele partijen, diensten en organisaties, zoals brandweer en politie, zetten zich in om een zo veilig mogelijke leefomgeving te creëren. Wij zijn hier ook bij betrokken. In ons geval gaat het om datgene dat in de milieuwetgeving gesteld is, de externe veiligheid. Denk daarbij aan bijvoorbeeld toezicht op de opslag van gevaarlijke stoffen, als chloor, LPG, ammoniak, en vuurwerk. Wij verlenen ook ontheffingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

In omgevingsvergunning en in algemene regels van bestuur nemen wij voorschriften op die ervoor zorgen dat de risico's die gevaarlijke stoffen met zich meebrengen tot een minimum worden beperkt. Het risico is afhankelijk van de grootte van de hoeveelheid aanwezige gevaarlijke stoffen.

ammoniak