Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur komt circa zes keer per jaar bijeen. De notulen en besluitenlijsten zijn openbaar (zie hieronder). Ook de agendabundels zijn openbaar (zie hieronder). In de agendabundel leest u de vastgestelde notulen van de voorgaande vergadering.

Agendabundel

De Algemeen Bestuursvergaderingen zijn tot nadere orde online (video-call). In verband met de Covid-19 maatregelen zijn er geen fysieke vergaderingen met de deelnemers. Drie weken voorafgaand aan de vergaderingen publiceren wij de agendabundels. Deze blijven een jaar lang online staan. Wilt u iets inzien van voorgaande jaren? Stuur dan een e-mail naar Greet Veltman, gveltman@odijmond.nl.

2022

2021

  • Agendabundel AB 15 december 2021 (rev) (volgt)

Alle agendabundels van vóór 15 december 2021 zijn op te vragen bij gveltman@odijmond.nl

Besluitenlijsten


Vergaderdata Algemeen Bestuur

Vergaderdata Algemeen Bestuur 2022 (woensdagen van 14-15.30 uur):

  • 02 maart
  • 18 mei
  • 13 juli
  • 26 oktober
  • 14 december

Bijwonen of spreken tijdens zo'n vergadering? Mail mevrouw G. Veltman, e-mail gveltman@odijmond.nl.