Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur komt circa zes keer per jaar bijeen. De notulen en besluitenlijsten zijn openbaar (zie hieronder). Ook de agendabundels zijn openbaar (zie hieronder). In de agendabundel leest u de vastgestelde notulen van de voorgaande vergadering.

Agendabundel

De Algemeen Bestuursvergaderingen zijn tot nadere orde online (video-call). In verband met de Covid-19 maatregelen zijn er geen fysieke vergaderingen met de deelnemers. Drie weken voorafgaand aan de vergaderingen publiceren wij de agendabundels. Deze blijven een jaar lang online staan. Wilt u iets inzien van voorgaande jaren? Stuur dan een e-mail naar Greet Veltman, gveltman@odijmond.nl.

2021

2020

Besluitenlijsten

2020


Vergaderdata Algemeen Bestuur

Vergaderdata (op woensdagen van 14.00-15.30 uur):

  • 3 maart 2021
  • 12 mei 2021
  • 7 juli 2021
  • 27 oktober 2021
  • 15 december 2021

Bijwonen of spreken tijdens zo'n vergadering? Mail mevrouw G. Veltman, e-mail gveltman@odijmond.nl.