Prijs voor winnen Energy Award uitgereikt aan gemeente Oostzaan

Gepubliceerd op 22 oktober 2021

Op woensdag 20 oktober ontving wethouder Rosemarijn Dral van gemeente Oostzaan, de prijs voor het winnen van de landelijke Energy Award. Zij ontving de prijs, een windturbine voor het opladen van elektrische fietsen, uit handen van Esther Pijs, directeur van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Energiebesparing bij bedrijven

De gemeente won de award al in 2019 omdat zij het meest succesvol had gestuurd op energiebesparing bij bedrijven. Die energiebesparing is nodig om met elkaar de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te behalen. Bedrijven met een bepaald energie- of gasverbruik, zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend. Daarbij komt ook de verplichting dat zij dit moeten melden bij een landelijk eLoket. Voor gemeente Oostzaan voerde Omgevingsdienst IJmond (ODIJmond) de controles uit.

Zetje in de goede richting

“Gemeenten kunnen de opdrachten die nodig zijn om de doelen van het Klimaatakkoord te halen, niet alleen. Zij hebben hierbij de hulp van het Rijk nodig. Niet alleen in geld, maar ook in daden en diensten. De windturbine voor het opladen van elektrische fietsen is een mooie stimulans en een zetje in de goede richting”, aldus wethouder Dral. “Voor inwoners is het belangrijk dat zij zien dat iedereen iets kan doen voor het klimaat. De overheid, bedrijven en inwoners zelf. Dat kan iets groots zijn of juist klein.”

Energy Award voor het eerst aan gemeente

Dat de gemeente Oostzaan de jaarlijkse Energy Award ontving, was best bijzonder. Het was namelijk voor het eerst dat de prijs naar een gemeente ging. Oostzaan onderscheidde zich landelijk op het gebied van energiebesparing en duurzame opwekking van energie. Het hoogste percentage bedrijven voldeed aan de informatieplicht energiebesparing. Wethouder Rosemarijn Dral gaf aan dat dat vooral kwam door de enorme betrokkenheid van bedrijven de organisatie en ODijmond. Hierdoor ontstond er veel energie om er iets goeds van te maken met elkaar.

Bezoek aan Primus Wafer Paper en doktersbuurt

Na het officiële moment werd de delegatie van het ministerie uitgenodigd om een bedrijfsbezoek af te leggen bij Primus Wafer Paper. Daar vertelde directeur Wouter Smits enthousiast over hun organisatie en wat zij zelf al bereikt hadden op het gebied van duurzaamheid. Toch bracht hij ook een kritische noot over aan het ministerie. De snelste slag om met elkaar van het aardgas af te gaan, is om dit bij de industrie voor elkaar te krijgen. Daar is nog veel onderzoek voor nodig. Om dat haalbaar te maken zullen het rijk, de provincie, de gemeente én het bedrijfsleven veel intensiever moeten samenwerken. Na het bedrijfsbezoek werd nog een bezoek gebracht aan de doktersbuurt. Hier zijn momenteel 107 van de gewenste 500 woningen volledig verduurzaamd. Wat de werkzaamheden allemaal inhielden en wat dit voor de bewoners betekende vertelde Nicky Moesman van de woningbouwvereniging en een enthousiaste buurtbewoner.

Iedereen doet wat

Weten wat u als inwoner kunt doen? Ga dan naar de website van de landelijke campagne “Iedereen doet wat”. Bedrijven vinden informatie over de energiebesparingsplicht op de website van de omgevingsdienst.