Omgevingsvergunning Milieu


(Milieu) melding indienen

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor het naleven van de milieuregels om zo een bijdrage te leveren aan het beschermen van het milieu. Milieuregels zijn grotendeels vastgelegd in de Omgevingswet.

Namens de gemeenten in ons werkgebied en de provincie Noord-Holland controleren wij bedrijven op de naleving van de geldende regels. Binnen ons werkgebied gaat het hier om circa 10.000 bedrijven. Alle bedrijven, die onder ons bevoegd gezag vallen, hebben wij weergegeven op een digitale kaart.

De zogenaamde BRZO-bedrijven binnen ons werkgebied vallen onder het bevoegd gezag van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.