Omgevingsvergunningen Bouw


Wat is er veranderd vanaf 1 januari 2024

Heeft u een vergunning gekregen of ingediend vóór de invoering van de Omgevingswet? Als de gemeente, het waterschap of de provincie u al een vergunning heeft verleend, blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen. Moet de gemeente, het waterschap of de provincie de aanvraag nog behandelen, dan gebeurt dat in principe volgens het oude recht. U moet zorgen dat alle benodigde stukken tijdig zijn aangeleverd.

U merkt vooral verschil als u per 1 januari een nieuwe vergunning aanvraagt of een melding doet. En u moet misschien wat langer op antwoord wachten dan u van ons gewend bent.

Beslistermijn vergunningen verkort

De Omgevingswet zorgt ervoor dat de overheid sneller beslist over uw vergunningaanvragen. Een korte procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet. De beslistermijn bij een korte procedure is normaal gesproken maximaal 8 weken. Met een mogelijke verlenging van zes weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk.
Is de omgevingsvergunning voor bouwen al verleend? Dan kunt u tot 6 weken na het verlenen van de vergunning bezwaar aantekenen bij de gemeente. Wanneer uw vergunningaanvraag complex is, kan het zijn dat  uw aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. In dat geval is de beslistermijn langer.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Een gedeelte van de meldingen gaat op een nieuwe manier. Die meldingen worden gedaan onder de Wkb.

  • Gaat u iets nieuws bouwen in ‘gevolgklasse 1’? Dan moet u per 1 januari 2024 iemand inschakelen die de kwaliteit controleert: een zogenaamde kwaliteitsborger.
  • Voor verbouwingen in ‘gevolgklasse 1’ geldt dit per 1 juli 2024.

Dit staat in de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) die per 1 januari 2024 ingaat. Deze melding doet u  ook via het nieuwe Omgevingsloket (DSO)

Start en eindmeldingen bouwwerkzaamheden

Bij de start en aan het einde van bouwwerkzaamheden moet u een melding bij ons doen. Een gedeelte van de meldingen gaat zoals voor 1 januari 2024. Een gedeelte gaat op een nieuwe manier.

Melding bouwwerkzaamheden

Ziet u iets in uw omgeving waarvan u het vermoeden heeft dat het niet voldoet aan de bouwregelgeving? Meldt dit dan bij ons of uw eigen gemeente.

Of start u met bouwwerkzaamheden of zijn de bouwwerkzaamheden gereed? Ook dan dient u een melding bij ons in.