Omgevingswet


Wetswijziging voor bedrijven, organisaties, inwoners

De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden. Deze wet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. Deze nieuwe wet voegt wetten samen en vereenvoudigt de regels voor veel van wat u buiten ziet, ruikt en hoort. De wet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven.

Het gaat grofweg om wijzigingen bij het aanvragen van (Omgevings)vergunningen milieu, - bouw en - bodem. Daarnaast treedt tegelijkertijd de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Dit heeft gevolgen voor aanvragen van (kleine)bouwwerkzaamheden.

Huidige vergunningen blijven in de meeste gevallen gewoon geldig. U merkt vooral verschil als u per 1 januari een nieuwe vergunning aanvraagt of een melding doet. En u moet misschien wat langer op antwoord wachten dan u van ons gewend bent.

Vergunning aanvragen of melding doen

De bestemmingsplannen van uw gemeente worden per 1 januari 2024 omgevormd tot een omgevingsplan. Een omgevingsplan bevat niet alleen informatie over de bestemming van een plek. Het omvat ook regels voor geluid, bodem – en soms ook voor zaken als energiemaatregelen en duurzaamheid.

U krijgt met deze regels te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld bij plannen om een huis te verbouwen, het organiseren van een evenement of wanneer u als ondernemer een loods laat plaatsen naast uw bedrijfspand. Dan bent u initiatiefnemer en moet u uitzoeken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Dat kan vanaf 1 januari 2024 allemaal via één landelijk loket: het Omgevingsloket.

U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen, als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. U bent dan belanghebbende.