(Overlast)meldingen en klachten over uw omgeving


Welke (overlast)melding heeft u?

Milieu overlast veroorzaakt door bedrijven, of een melding (van illegale) bouwwerkzaamheden binnen ons werkgebied kunt u hier indienen. Een milieuklacht gaat bijvoorbeeld over:

Bezoekt u deze pagina voor de eerste keer? Lees dan goed over wáár u wélke overlastmelding indient. Door de melding op de juiste plek in te dienen, kunnen wij deze het snelst behandelen.

Melding ongewoon voorval

Incidenteel kunnen zich bij bedrijven ongewone voorvallen voordoen. Het gaat dan bijvoorbeeld om branden of situaties waarbij stoffen vrijkomen die een nadelig gevolg voor het milieu kunnen hebben of hebben gehad. Deze incidenten kunnen ingrijpende gevolgen hebben. Om deze gevolgen zoveel mogelijk te beperken, is direct ingrijpen noodzakelijk.

Klacht of melding ingediend en dan?

Wanneer u gebruikmaakt van een van onze klachten - of meldingsformulieren dan komt uw klacht of melding direct binnen bij de medewerker die daarover gaat. Indien dat mogelijk is bij uw klacht, gaat onze collega naar de betreffende locatie om te kijken of wij uw klacht kunnen oplossen. Ook bij een melding gaan wij naar de betreffende locatie om te kijken of de constatering voldoet aan de bouwregelgeving. Als dat niet het geval is zullen wij hierop actie ondernemen. Wij houden u zoveel als mogelijk op de hoogte over de voortgang.

Milieuklacht digitaal indienen

Milieuklachten dient u bij ons digitaal in. Uw melding of klacht komt dan direct binnen bij onze medewerkers die klachten behandelen. Bent u niet in de gelegenheid gebruik te maken van ons online formulier, dan zijn wij tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar via 0251-263863. Buiten kantooruren kunt u uw klachten, indien dringend optreden gewenst is, melden via het algemene politienummer 0900-8844.

Oplossen van uw klacht of melding

Indien mogelijk neemt de inspecteur direct maatregelen om een klacht te verhelpen. In sommige gevallen is nader onderzoek nodig. In dat geval onderzoeken wij of de veroorzaker de milieuwetgeving overtreedt. Is dat het geval dan spreken we de veroorzaker aan en ondernemen we actie om de overtreding, en daarmee uw klacht, te beëindigen.

Veroorzaker handelt binnen wetgeving

Het kan ook zijn dat de veroorzaker binnen de grenzen van de wetgeving handelt en wij niets kunnen doen om uw milieuklacht te verhelpen. Gedurende dit proces houdt onze medewerker u op de hoogte van de ontwikkelingen. Als uw milieuklacht afgehandeld is krijgt u hiervan schriftelijk een bevestiging. Bij geluidsklachten over het circuit Zandvoort koppelen wij de voortgang van onze klachtafhandeling alleen terug, wanneer er sprake is van een daadwerkelijke overtreding.

Een andere instantie is bevoegd gezag

Diverse instanties behandelen klachten en meldingen met betrekking tot uw leefomgeving. Wanneer u bij ons een klacht of melding indient waarvoor wij niet het bevoegd gezag zijn, dan verwijzen wij u zo mogelijk direct door of sturen wij zelf uw klacht door. Uiteraard informeren wij u hierover.

Meld Misdaad Anoniem

Denkt u een zeer ernstige milieuovertreding te zien en wilt u deze anoniem melden? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem. U kunt denken aan illegale asbestsanering, stoffen lozen in water of zorgelijke handelingen met gevaarlijke stoffen. Meer informatie en het telefoonnummer vindt u op de website van Meld Misdaad Anoniem.

Onze gemeenten

Wij voeren milieu toezicht en -handhaving en vergunningverlening uit voor de volgende 14 gemeenten en provincie Noord-Holland: Beverwijk, Bloemendaal, Edam-Volendam, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Landsmeer, Over-gemeenten (Oostzaan en Wormerland), Purmerend, Uitgeest, Velsen, Waterland, Zandvoort