Formulieren


Via diverse formulieren kunt u bij ons aanvragen indienen. Hieronder vindt u per thema de formulieren. U wordt doorverwezen naar een externe pagina waar u de formulieren direct online kunt invullen. Een aantal formulieren is te downloaden en 'offline' in te vullen.

Zorg voor een volledige aanvraag

Wanneer de aanvraag volledig wordt ingediend, ontstaat er geen vertraging bij de afhandeling ervan. Het is dus in uw en het algemeen belang dat de aanvraag wordt ingediend met alle verplichte bijlagen.  Omgevingsdienst IJmond kan de beslistermijn opschorten indien een aanvraag onvolledig is, of wanneer er nadere informatie nodig is om een weloverwogen beslissing te nemen.

Indien de beslistermijn wordt opgeschort wordt u op de hoogte gebracht met welke termijn. Ook hoort u welke documenten er nog nodig zijn om tot een besluit te komen. Wanneer er binnen dat termijn geen aanvulling plaatsvindt, wordt uw aanvraag buiten behandeling gesteld.

Vergunning of melding

Vergunning aanvragen of melding indienen

Bent u van plan iets te bouwen of slopen? Dan moet u hier mogelijk een omgevingsvergunning voor aanvragen. Een omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Wilt u weten of u een vergunning moet aanvragen?

Per 1 januari is de Omgevingswet in werking getreden. Wetten en regels rondom vergunningen en meldingen zijn aangepast. Ga voor meer informatie naar de website Digitaal Stelsel Omgevingsloket.

Bodem - Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Let op! Sommige formulieren zij nog een tijdelijk geldig vanwege het overgangsrecht

Stappenplan formulieren indienen

  • Volg de instructies in de onderstaande links voor het invullen van een formulier.
  • Is het formulier een download? Dan kunt u het formulier na het invullen het formulier indienen via ons algemene contactformulier
  • Bij alle meldingen dient u de bodemrapporten in aparte pdf's aan te leveren.

Melding bodemkwaliteit

Heeft u te maken met een calamiteit op of in de bodem, met mogelijke milieuschade als gevolg, dan verzoeken wij u dit per e-mail via calamiteitenbodem@odijmond.nl aan ons te melden.

Meldingen Besluit Bodemkwaliteit

Via onderstaande link gaat u naar de pagina waar u kunt inloggen en direct toepassingen van grond en bagger in de waterbodem en bouwstoffen kunt melden. U kunt ook monitoringsgegevens voor IBC-bouwstoffen registreren.

Geluid

Overig