Wet bodembescherming - Johannes Bosboomlaan 5-7 in Heemstede

Gepubliceerd op 22 december 2023

Beschikking

De directeur van Omgevingsdienst IJmond heeft namens de provincie Noord-Holland ambtshalve een besluit genomen met betrekking tot een destijds uitgevoerde tank- en bodemsanering op de locatie Johannes Bosboomlaan 5-7 in Heemstede.

Inzage

De beschikking en alle bijbehorende stukken liggen van 22 december 2023 tot 3 februari 2024 ter inzage bij Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk, uitsluitend na een telefonisch gemaakte afspraak.

Voor een telefonische toelichting en het maken van een afspraak voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met de heer R. Dorst, via Omgevingsdienst IJmond tel.: (0251) 263 863.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaren indienen tegen de beschikking tot zes weken na de verzending van de beschikking. Het adres is: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Hoor- en adviescommissie, Postbus 123, 2000 MD Haarlem.