ODIJmond houdt toezicht in de haven: “Een schip is een dorp op zich”

Gepubliceerd op 10 februari 2022

“Ik ken de kant van de ondernemer heel goed,” vertelt toezichthouder Margot Michielse. Tot tien jaar geleden was Margot eerste stuurman, veiligheidsofficier op multi-purpose schepen richting Amerika en Scandinavië. “Het werkt heel prettig. We zijn al zo ver dat scheepsagenten ons bellen om activiteiten die gaan plaatsvinden te melden en om advies hierover te vragen.”

Margot houdt toezicht en geeft advies op basis van de Havenverordening. Dit doet zij voor gemeente Velsen. Enkele jaren terug was Margot nog coördinator gevaarlijke stoffen en milieu in de haven van Amsterdam. Inmiddels werkt zij 4,5 jaar bij Omgevingsdienst IJmond (ODIJmond).

Toezicht op Havenverordening

In de Havenverordening zijn regels over milieu, ruimtelijke ordening en veiligheid in de haven vastgelegd. De Havenverordening zorgt voor dezelfde manier van werken binnen de havens in het Noordzeekanaalgebeid. Dit is nodig omdat schepen die binnenkomen niet altijd bij een bedrijven horen of aanmeren. Met de Havenverordening zijn de regels die gelden voor die schepen toch duidelijk. “Ik ga na of de schepen zich aan de regels houden. Is er een brandblusser in de buurt tijdens het lassen? Welke gevaarlijke stoffen hebben zij aan boord? Ik krijg veel vragen: mag ik met mijn schip dit of dat doen?” Margot adviseert dan met en namens gemeente Velsen. Tegelijkertijd doet zij de standaard milieucontrole. “Zo werken we integraal, ik ben daar dan aanwezig dus we pakken dat mee.”

Havenverordening in de praktijk: werkwijze roetuitstoot

ODIJmond heeft de afgelopen tijd met Havenbedrijf Amsterdam en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied gewerkt aan beleid voor handhaving op overmatige roetuitstoot. “Dit gaat om varende, stilliggende of manoeuvrerende schepen, die laatste bijvoorbeeld in Zeesluis IJmuiden. We gaan eerst de scheepsagenten, kapiteins en reders informeren dat hier regels voor zijn. We kijken daar streng naar, want we zitten in een belast gebied wat milieu aangaat."

In gesprek gaan werkt

Margot is binnen ODIJmond dé toezichthouder op deze regelgeving. “Er is altijd een ander schip, elke dag is anders. Het is een dorp op zich, en dat leven gaat 24/7 door.” Juist in de haven pleegt een schip onderhoud. “We kunnen niet overal op handhaven en gaan liever in gesprek. Als er overlast ervaren wordt, is dat de eerste stap. Dan vragen we onderhoud bijvoorbeeld overdag te doen in plaats van 's avonds. Met kleine aanpassingen zorgen we dat het werk door kan gaan, maar ook dat de omgeving prettig kan wonen.”