NME Beverwijk en Heemskerk laat liefde voor milieu opbloeien

Gepubliceerd op 17 februari 2022

“Op 26 januari mochten de kinderen weer samen met hun ouders vogelhuisjes in elkaar zetten. Nu de regels rondom corona dat toelieten. Sommige vonden het té leuk om door hun kinderen te laten doen. Super!” Leren door te doen en te beleven, daar staat Natuur- en Milieueducatie (NME) Beverwijk en Heemskerk voor. Zo ook met het maken van de vogelhuisjes. Een leuke en leerzame activiteit voor kind en ouder, want tegelijk leren kinderen dat vogels voorkeur hebben voor een bepaalde nestkast.

Vooral zwerfafval roept veel op

NME Beverwijk en Heemskerk heeft een heel duidelijk doel: de kinderen in gemeenten Beverwijk en Heemskerk laten kennismaken met natuur, milieu en duurzaamheid. Bijkomend voordeel is dat ook ouders zich gaan verdiepen in de natuur. Zo zorgen we samen voor een mooie, leefbare omgeving. NME organiseert maandelijks woensdagmiddagactiviteiten en ook verschillende lesprogramma's voor scholen. Pamela Hiemstra: “Je merkt dat vooral zwerfafval veel emotie oproept. In het begin van de coronaperiode konden kinderen een knijpstok en een zak ophalen om zelf aan de slag te gaan. Dat sloeg heel erg aan. En dat merk je twee jaar later nog steeds. Na een dag jutten hoor je om je heen: ‘dit moeten we vaker doen, dit is echt belangrijk’.”

Team NME

Pamela Hiemstra verzorgt sinds 2016 het complete programma. “Ik zeg vaak dat NME een evenementenbureau in het klein is. We bedenken de thema's voor het jaarprogramma, we houden sessies met onze vrijwilligers. Daarna verzamelen we materialen en maken we een opzet voor de middag. Ook regelen we de website, Facebook en de persberichten zelf. ”

Jackelien Glorie werkt sinds juli 2021 naast Pamela. “Het is heerlijk praktisch werk. Kinderen hebben een uitje, maar leren ook veel over natuur en milieu. Dat is belangrijk om van jongs af aan te leren. Zij vullen straks de banen tegen klimaatverandering en voor het herstellen van de biodiversiteit.” NME ziet dat veel problemen worden veroorzaakt door een verstoorde balans tussen mens en natuur. De activiteiten dragen bij aan herstel. “Met de lesprogramma's zorgen we dat meesters en juffen het iets minder druk hebben. En bovendien zijn de kinderen zo lekker in beweging!”

Altijd volgeboekt

NME Beverwijk en Heemskerk is een succesvol programma binnen Omgevingsdienst IJmond. Elke activiteit zit vol. Pamela: “Voor corona hadden we opkomsten van 120 mensen bij bijvoorbeeld de jaarlijkse Herfstwandeling. Door de activiteiten nu zo in te richten dat het veelal buiten is en in tijdsvakken gaat, zitten we gelukkig alweer tegen de 50 bezoekers.”

In 2022 organiseerde NME tot nu toe drie woensdagmiddagactiviteiten. Boswachter vondsten, met de Bosw8er. Vogelhuisjes maken en een middag over dieren en liefde. Jackelien: “En met enige regelmaat zorgen we ook dat volwassenen in de regio in contact kunnen komen met de natuur. Deze keer door een lezing voor volwassenen over nachtdieren met Erik van Maanen van bureau EcoNatura.”

Volg de activiteiten van NME via www.nmebeverwijkheemskerk.nl en Facebook.


Team NME: vooraan Pamela Hiemstra en achteraan Jackelien Glorie.

Vogelhuisjes maken bij Kinderboerderij De Baak