Op weg naar aardgasvrij, denkt u mee?

Gepubliceerd op 8 november 2019

Gemeente Wormerland en gemeente Oostzaan aan de slag met energietransitie

We gaan duurzamer wonen en leven. Tussen nu en 2050 zullen we overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. En het is aan de gemeente om haar inwoners daarbij te helpen. Samen zorgen we ervoor dat we duurzaam, maar ook toekomstbestendig, comfortabel en betaalbaar gaan verwarmen, douchen en koken. Praat en denk mee met de gemeenten tijdens de informatieavonden.

In 2019 en 2020 werken we aan een conceptplan om deze weg naar een aardgasvrij 2050 vorm te geven. We kijken, met elkaar, welke mogelijkheden er zijn. Voor een aantal buurten zal in dat plan duidelijk worden waar kansen liggen en op welke termijn de buurt van het aardgas af zou kunnen. Op een duurzame en betaalbare wijze. Door te kiezen voor kleine stapjes houden we het overzichtelijk en blijft het voor iedereen te overzien.

Iedere verandering begint met informatie. Daarom organiseren gemeenten en Omgevingsdienst IJmond een bijeenkomst over aardgasvrij.

  • Gemeente Wormerland: maandag 25 november 2019 op het gemeentehuis Wormerland, Koetserstraat 3, Wormer
  • Gemeente Oostzaan: woensdag 20 november 2019 op het gemeentehuis Oostzaan, Kerkbuurt 4, Oostzaan

De avonden starten om 20.00 uur, u bent vanaf 19.45 uur van harte welkom.

De avond wordt gevuld met, onder andere, een interactieve presentatie waarvoor uw smartphone nodig is. Aanmelden voor deze avond is verplicht en kan via www.odijmond.nl/wormerlandaardgasvrij of www.odijmond.nl/oostzaanaardgasvrij.