Minister Grapperhaus bezoekt haven IJmuiden

Gepubliceerd op 18 juni 2020

Woensdag 17 juni bezocht minister Ferd Grapperhaus van Justitie & Veiligheid de haven van IJmuiden. Een karaktervol gebied met toenemende economische bedrijvigheid, wat zorgt voor werkgelegenheid voor de gemeente en de regio. Tegelijkertijd is criminaliteit hier een thema. Met het bezoek verdiept de minister zich in de manier waarop in het Velsense havengebied invulling wordt gegeven aan het tegengaan van criminaliteit. Burgemeester Frank Dales liet de minister kennis maken met de partners die hiervoor in het gebied samenwerken. De onderscheidende aanpak van deze samenwerking kan een voorbeeld zijn voor andere havens.

Velsen is Nederland in het klein

Velsen is als het ware Nederland in het klein. Een zeehaven met als direct achterland industrie, groen, snelwegen, woonwijken en een directe verbinding met Amsterdam via het Noordzeekanaal. Havens zijn interessant voor criminelen. In Velsen vind je vanwege de compactheid van het gebied de problemen van Nederland op een paar vierkante kilometer. In en rond de haven spelen drugshandel en bijbehorende overlast, mensensmokkel en ondermijning waarbij boven- en onderwereld met elkaar vermengen. Het negatieve effect hiervan is verloedering en ook verzwakking van de economie.

Integrale aanpak

Om deze problemen integraal aan te pakken, legde Velsen in 2013 onder de naam Fabricius het fundament voor wat nu het IJmuidense Haventeam is. Hierin werken overheidsdiensten samen (o.a. Politie, het OM, Douane, Belastingdienst, Koninklijke Marechaussee, Omgevingsdienst IJmond) én de lokale ondernemers via de Bedrijven InvesteringsZone (BIZ). De samenwerking is een succes en draagt bij aan versterking van het gebied. Door criminaliteit aan te pakken en door te werken aan preventie. Nu vindt de burgemeester het tijd voor verdere verbetering: ‘haventeam 2.0’ moet flexibeler, sneller en beter worden. Tijdens het werkbezoek was dit een belangrijk onderwerp van gesprek.

Controle en handhaving Omgevingsdienst IJmond

Nico Hulsman-2020-kleinAls handhavende organisatie hecht Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) belang aan een goede samenwerking met ondernemers. “We zoeken regelmatig contact met ondernemers. Zo hopen we een positieve bijdrage te leveren aan een aantrekkelijk ondernemingsklimaat in de haven”, zegt Nico Hulsman, medewerker Omgevingsrecht. “Ondernemers moeten ons weten te vinden. We investeren in de relatie en het opbouwen van vertrouwen. Zodat wanneer er iets verdachts gebeurt, ondernemers dat aan ons melden. Zo dragen we bij aan een leefbare omgeving”.

Lees het hele verslag van het werkbezoek op de website van gemeenten Velsen, https://www.velsen.nl/minister-grapperhaus-bezoekt-haven-ijmuiden