Zaanstreek-Waterland en IJmond vernieuwen PFAS-beleid

Gepubliceerd op 16 juli 2020

Omgevingsdienst IJmond heeft in verband met het nieuwe handelingskader PFAS (2019)* de bestaande bodemkwaliteitskaart (BKK) geactualiseerd. De bestaande kwaliteitskaart en achtergrondswaarde is aangevuld met informatie over de aanwezigheid van PFAS. Samen met het vernieuwde beleid, geeft de kaart meer duidelijkheid over de gebruiksmogelijkheden voor grond en bagger in de regio.

Graafmachine-kraan-kleinHet is nu makkelijker geworden om grond te verplaatsen. Deze hoeft namelijk niet aanvullend onderzocht te worden op de aanwezigheid van PFAS. Zo lopen bijvoorbeeld bouwprojecten minder vertraging op, hoeven er minder onderzoekskosten gemaakt te worden en zijn er minder transport- reinigings- en stortkosten van grond. Omdat grond minder ver hoeft te worden getransporteerd, zijn er ook minder uitlaatgassen en gebruik van energie. Een win-win situatie dus.

Oostzaan, Waterland, Wormerland

De gemeente Oostzaan, Waterland en Wormerland hebben het nieuwe PFAS-beleid en de kaart al vastgesteld. Binnenkort volgen de andere gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland en IJmond. Voor beide regio’s zijn aanvullende onderzoeken PFAS gedaan en is in een notitie grondverzet PFAS opgesteld. De bodemkwaliteitskaart (BKK) geeft wel een overzicht van de reeds bekende achtergrondwaarden, maar niet alle. Daarom moet bij een project of aanvraag altijd een historische check op bedrijvigheid en gebruik van de locatie plaatsvinden. Uit dat historisch onderzoek kan bijvoorbeeld naar voren komen dat er blusschuim is gebruikt in het verleden op die locatie. Dat soort gegevens zijn in de BKK nog niet in kaart gebracht.

Global sea spray

Eerder dit jaar is in de media een aantal berichten verschenen over de aanwezigheid van PFAS in duingebieden. In onze regio doet PWN hier onderzoek naar. De meest waarschijnlijke verklaring dat er PFAS wordt aangetroffen in deze gebieden, is het zogenoemde ‘global sea spray’. In het kort: de PFAS-stoffen in de atmosfeer lijken vooral neer te slaan boven land. Boven zeeën en oceanen hopen de stoffen zich op, waarvan een deel neerslaat zodra het de kustlijn bereikt. Zo kunnen juist daar hogere concentraties PFAS-stoffen ontstaan.

Aanpassingen kaart

Het vernieuwde beleid en aanpassingen van de kaart kwamen tot stand op basis van onderzoek dat uitgevoerd is in opdracht van Omgevingsdienst IJmond. Ook eerdere onderzoeken zijn hierin meegenomen. Er is vooraf afgestemd met Hoog Heemraadschap Hollands Noorderkwartier, gemeenten en de Provincie Noord-Holland over het uitvoeren van het onderzoek. Hierdoor is binnen gemeenten een groot draagvlak ontstaan voor het uit te voeren beleid.

Nieuwste landelijke inzichten

Het PFAS-beleid in de regio is nu gebaseerd op de nieuwste inzichten van het RIVM, het beleid van de provincie Noord-Holland en het Tijdelijk Handelingskader van het Rijk.