OD IJmond Bedrijfsplan: ontwikkelingen

Gepubliceerd op 27 januari 2021

Graag informeren we u over ons OD IJmond Bedrijfsplan 2021-2024 dat afgelopen december is vastgesteld door ons Algemeen Bestuur. Vóór de vaststelling zijn de stukken besproken met alle portefeuillehouders en betrokken ambtenaren. OD IJmond voert voor vijftien gemeenten in ons werkgebied en de provincie milieutaken uit. Binnen die thema’s werken we op verschillende niveau’s: uitvoering, toezicht, handhaving en vergunningverlening. In de afgelopen vijf jaar zijn daar diverse taken bijgekomen, op onder andere het gebied van bouw- en woningtoezicht, brandveiligheid, drank- en horecatoezicht en asbestverwijdering. Met onzs Bedrijfsplan 2021-2024 geven we u een inkijkje in onze organisatie en de ontwikkelingen die op nationaal en regionaal niveau invloed hebben op de werkzaamheden die we voor u en onze inwoners uitvoeren.

Ons takenpakket is divers en verschilt per gemeente. Het zijn taken op verschillende thema’s: van energie tot lucht- en bodemkwaliteit en van duurzaamheid naar flora en fauna. In de afgelopen jaren vonden er binnen de genoemde taakvelden veel veranderingen plaats. Ook de komende jaren zullen in het teken staan van ontwikkelingen zoals het Klimaatakkoord, de inwerkingtreding van de Omgevingswet, de transitie van een lineaire naar een circulaire economie en de private borging van bouwtoezichttaken. Deze ontwikkelingen hebben effect op het werk van OD IJmond voor de komende jaren. Wat wordt hierin onze koers, die bovendien breed bedragen wordt? Wij hebben er voor gekozen dit uit te werken in een Bedrijfsplan 2021–2024. Het bedrijfsplan beschrijft de huidige situatie, schetst de kaders voor onze bedrijfsvoering en geeft inzicht in de organisatie en de ontwikkeling van de organisatie. Het plan is dynamisch en leent zich voor evaluatie, om te kunnen blijven inspelen op ontwikkelingen.