Luchtkwaliteit Noord-Holland in 2020 binnen de norm

Gepubliceerd op 2 juni 2021

In de IJmond, het havengebied van Amsterdam (Westpoort) en de Haarlemmermeer, is in 2020 op alle meetlocaties voldaan aan de Europese wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit. Dit staat in de jaarlijkse datarapporten luchtkwaliteit 2020 die mede zijn opgesteld in opdracht van de provincie Noord-Holland.

Samen meten

De provincie Noord-Holland meet al jaren de luchtkwaliteit in de IJmond, Westpoort en de Haarlemmermeer. Dit gebeurt in deze gebieden omdat hier sprake is van uitstoot door bijvoorbeeld industrie, verkeer, scheepvaart of luchtvaart. GGD Amsterdam voert deze metingen uit en rapporteert erover. De metingen zijn een aanvulling op het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en zijn bedoeld om op basis van lokale omstandigheden meer details over de luchtkwaliteit te meten. De metingen zijn voor iedereen te volgen op www.luchtmeetnet.nl. De meetgegevens worden een keer per jaar in een datarapport per regio verzameld en geanalyseerd.

Meer weten over luchtkwaliteit? Lees onze themapagina Luchtkwaliteit of ga naar de webpagina Luchtkwaliteit van de provincie Noord-Holland.

Bron: Provincie Noord-Holland