Subsidie voor gemaakte kosten na verbod vuurwerkverkoop 2020

Gepubliceerd op 8 juni 2021

Op 13 november 2020 kondigde de overheid een tijdelijk verbod aan op het verkopen, vervoeren of afsteken van eindejaarsvuurwerk tijdens de jaarwisseling 2020/2021. Om ondernemers tegemoet te komen in de gemaakte kosten ter voorbereiding en annulering van de eindejaarsverkoop heeft de overheid de Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19 (TSVC-19)-Detailhandel geopend. Let op: de regeling sluit op 21 juni 2021 om 17:00 uur.

Indien u als ondernemer vuurwerk verkoopt aan particulieren en staat ingeschreven bij de KvK kunt u subsidie aanvragen voor activiteiten ter voorbereiding en annulering van de eindejaarsverkoop.

Voorbeelden gemaakte kosten

  • het aanpassen van de winkel voor veilige verkoop
  • het annuleren van bestellingen van nog niet geleverd eindejaarsvuurwerk
  • het informeren van klanten door communicatie- en marketingactiviteiten (reclamedrukwerk, website enz).

Meer informatie en aanvragen

Op de website van RVO leest u meer over de voorwaarden en het aanvragen van deze subsidie: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tsvc-19/detailhandel

Logt u in met eHerkenning? Vanaf 1 juli 2021 heeft u als detailhandelaar minimaal eHerkenning niveau 2+ met machtiging RVO diensten op niveau 2 nodig. Houd rekening met een levertijd van 1 tot 5 werkdagen. Let op: de regeling op 21 juni 2021 om 17:00 uur.