"Er is altijd genoeg te doen in Zuid-Kennemerland”

Gepubliceerd op 22 september 2021

‘De schakelaars’, zo staan onze schakelfunctionarissen intern bekend. Zij zijn namelijk dé schakel tussen Omgevingsdienst IJmond en onze gemeenten. Saskia van der Meij heeft inmiddels twintig jaar ervaring in onze gedeelde, dynamische wereld. Zij werkt als schakelfunctionaris voor gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort. Wat houdt haar functie in? Hoe ziet haar dag eruit? “Ik word er blij van wanneer de dingen gesmeerd lopen. Dat we van elkaar weten wat we doen en dat we de juiste verwachtingen naar elkaar hebben.”

Saskia van der Meij werkt sinds 2019 als contactfunctionaris voor gemeenten Bloemendaal en Heemstede, in 2021 kwamen daar ook gemeente Haarlem en gemeente Zandvoort bij. “Zuid-Kennemerland is helemaal mijn regio. Ik begon in 2000 bij Omgevingsdienst IJmond op het secretariaat, deed intern de opleiding tot toezichthouder en ging gelijk aan de slag in Zuid-Kennemerland. De dynamiek van de regio spreekt me aan. Van het strand via het duingebied naar de horeca in de binnenstad. Het is bedrijvig in deze regio. Met al die verschillende elementen heb ik affiniteit, ik ben ermee bekend. Er is altijd genoeg te doen in Zuid-Kennemerland”.

Op afstand en toch dichtbij

Kernwoorden voor deze functie zijn verbinden, proactief en zichtbaar werken. “Als omgevingsdienst werken we op afstand. Maar we zijn wel de gemeentelijke milieuafdeling. Het is mijn taak om die afstand te verkleinen. Om dicht bij de gemeente te blijven, om in de regio zichtbaar te zijn. We willen dat gemeenten dat ook zo zien en ervaren. Als er vragen zijn of er is behoefte aan onze expertise, dan moeten wij daar snel op kunnen inspelen.” We behartigen brede belangen en we houden het gezamenlijk doel in het oog. “Nu vanwege corona iedereen de afgelopen anderhalf jaar op afstand heeft gewerkt, zien we nog eens dat dat geen belemmering is. Het is wel van belang dat je met en voor elkaar bereikbaar blijft.”

Altijd anders dan gepland

Maar wat betekent deze functie van dag tot dag? De dag van een schakelaar gaat vrijwel nooit zoals gepland. Een mooi opgezette planning werkt niet in deze functie, want het loopt altijd anders. Een brandje, een handhavingsverzoek van een inwoner of een vraag uit de raad en je geplande dag loopt heel anders.” Saskia is dagelijks bezig met het juist en tijdig vertalen van informatie naar gemeente collega’s, op de hoogte blijven van communicatietrajecten, handhavingsverzoeken bespreken, iedereen die nodig is aangehaakt houden en zorgen dat het uitvoeringsprogramma gevolgd wordt. “Ik moet precies weten waar mijn ODIJ-collega’s aan werken. En ik wil daarbij helder hebben wat onze gemeenten verwachten. Daarbij komt ook dat ik op de hoogte blijf van landelijke, provinciale en gemeentelijke ontwikkelingen die op de gemeente afkomen en wat wij daarin kunnen betekenen.”

Een mooie puzzel

Saskia: “Ik heb veel plezier in mijn werk. Ik heb interesse in het werk van mijn collega’s, en in wat er bij gemeenten speelt. Het is een mooie puzzel om te zorgen dat alle informatie samen bijdraagt aan het versterken van onze gezamenlijke werkzaamheden. Als dat ook nog eens bijdraagt aan het vertrouwen dat gemeenten in onze uitvoering hebben, dan doe ik mijn werk goed. Dan vind ik het een compliment dat mij het schakelen wordt gegund.”

Trots op verbinding

“Ik ben er trots op dat de verbindingen met de gemeenten Bloemendaal, Heemstede, Haarlem en Zandvoort steeds sterker worden. Iedereen weet me te vinden en ze weten wat ze aan mij hebben. Dat hoort bij mijn functie. We werken echt als een team en ook dat maakt me trots.”

Ons werkgebied is verdeeld is drie regio’s: IJmond, Zuid-Kennemerland en Zaanstreek-Waterland. Alle gemeenten in deze regio’s hebben een ‘schakelaar’. Ook voor provincie Noord-Holland hebben wij een schakelfunctionaris.