Tata Steel moet op meer plekken onderzoek doen naar grondwatervervuiling

Gepubliceerd op 17 februari 2023

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft Tata Steel in IJmuiden opgedragen op een aantal locaties aanvullend onderzoek te doen naar grondwatervervuiling. De OD NZKG wil weten wat de omvang is en in hoeverre verontreinigd grondwater zich verspreidt. Omgevingsdienst IJmond (ODIJmond) werkt hierin samen met OD NZKG, OD NHN en GGD Kennemerland. ODIJmond is toezichthouder voor het bedrijf Pelt & Hooijkaas, dat op het Tata Steel-terrein is gelegen.

Vorig jaar is bij onderzoek op het noordwestterrein van Tata Steel onder andere de zeer zorgwekkende stof (ZZS) Chroom-6 aangetroffen in het grondwater. Chroom-6 is een stof die schadelijk kan zijn voor de volksgezondheid. Omdat niet bekend was wat de omvang van de grondwaterverontreiniging is, is Tata Steel opgedragen aanvullend onderzoek te doen naar de ernst, omvang, oorzaken en verspreiding van de vervuilingen.

Op donderdag 16 februari was een bewoners informatieavond over dit onderzoek. Lees het volledige bericht op de website van OD NZKG.