Eerste vier innovatieve projecten in de IJmond ontvangen cheques van het Just Transition Fund

Gepubliceerd op 22 september 2023

Tijdens het kick-off event van Techport met als thema ‘Samen op weg naar de eerste groene industriezone’ op 20 september bij Tata Steel Academy, kregen vier JTF-IJmond projecten symbolisch een cheque met het subsidiebedrag overhandigd van de wethouder van hun gemeente.

De vier projecten zijn:

  1. Infinity met project Smart & Healthy Buildings Platform, gemeente Beverwijk
  2. Project Symphony Wave Power, gemeente Velsen
  3. H2Dock met een concept modulaire behuizing van electrolysers en balance of plant, gemeente Heemskerk
  4. Techport Innovation Centre Green Incubator, IJmond-regio

Smart & Healthy Buildings

Infinity, een in Beverwijk gevestigd dienstverlenend en adviserend bedrijf om in grote panden zuiniger met energie om te gaan, heeft samen met projectpartner Healthy Workers uit Amsterdam het innovatieve plan Smart & Healthy Buildings ontwikkeld.

Infinity en Healthy Workers willen met deze subsidie de ontwikkeling van een automatiseringssysteem voor het terugdringen van energieverbruik in grote panden versnellen. Ook willen de bedrijven een bijdrage leveren aan het opleiden van ICT-ers in hun vakgebied.

Bekijk het filmpje over Smart & Healty Buildings

Symphony Wave Power gebruikt de golfslag als energiebron

Het miljoenenproject Symphony Wave Power is een innovatief systeem van energie opwekkende boeien die de kracht van de golfslag direct omzet in elektriciteit. Deze energiebron is te combineren met wind- en zonne-energie.

De Symphony Wave Power is een apparaat 100% recyclebaar is, het is voor 90% van staal en 10% van rubber gemaakt. Er is geen effect op de vogeltrek en op grote vissen want onder water is het een gesloten systeem dat diervriendelijk is en weinig onderhoud vraagt.

Bekijk het filmpje over Symphony Wave Power

H2Dock met een concept modulaire behuizing van electrolysers en balance of plant

H2Dock uit Heemskerk heeft een concept uitgewerkt om het mogelijk te maken om waterstoffabriekjes op zee te bouwen. In het concept is opgenomen de modulaire behuizing van electrolysers en alle ondersteunende componenten en hulpsystemen die nodig zijn om waterstof te produceren. In de elektrolyse-techniek heet dat ‘balance of plant’.

H2Dock zal dit modulaire concept eerst verder uitwerken tot een definitief ontwerp om het daarna te engineeren (sterkte- en stijfheidsberekeningen en 3D CAD tekeningen te maken) en via een aantal prototypes het ontwerp én de engineering te valideren.

Nieuwe opleiding en banen via Nova College

Ook wordt in dit project de veiligheids- en onderhoudseisen vastgesteld zodat samen met het Nova College de eisen aan een leergang kunnen worden vastgesteld om zowel jongeren als zij-instromers op te leiden voor nieuwe functies op de arbeidsmarkt. De waterstoffabriekjes moeten op zee worden geïnstalleerd en onderhouden. Aan het eind van hun levensduur moeten zij ook worden ontmanteld en terug aan land worden gebracht voor hergebruik.

Techport Innovation Centre Green Incubator

Techport heeft samen met het ROC Nova College de ambitie om het Learning Community Waterstof (LCW) netwerk verder te versterken en te ondersteunen in samenwerking met Tata Academy, Hogeschool van Amsterdam, Inholland en GreenBiz IJmond.

De hoofddoelstelling is een breed en laagdrempelig platform op te zetten waar bedrijven en kennisinstellingen in de regio elkaar kunnen vinden en kennis gaan delen en ontwikkelen. De focus ligt daarbij op het veilig opereren en onderhouden van waterstof-gerelateerde installaties.

Binnenkort verschijnen ook de filmpjes van project drie en vier hier op de website.


Vera van Vuuren tijdens de cheque uitreiking van het JTF-IJmond