Just Transition Fund: Waterstoffabriekjes op zee door H2Dock

Gepubliceerd op 26 oktober 2023

H2Dock B.V. uit Heemskerk heeft een concept uitgewerkt om het mogelijk te maken om waterstoffabriekjes op zee te bouwen. In het concept is opgenomen de modulaire behuizing van electrolysers en alle ondersteunende componenten en hulpsystemen die nodig zijn om waterstof te produceren. In de elektrolyse-techniek heet dat ‘balance of plant’.

Met de JTF subsidie van bijna 9,5 ton, een EU subsidie die maximaal 50% van de kosten dekt, wil H2Dock dit module concept eerst verder uitwerken tot een definitief ontwerp om het daarna te engineeren (sterkte- en stijfheidsberekeningen en 3D CAD tekeningen te maken) en via een aantal prototypes het ontwerp én de engineering te valideren.

H2Dock is met het Nova College in gesprek over het ontwikkelen van een leergang om zowel jongeren als zij-instromers op te leiden voor nieuwe functies op de arbeidsmarkt. De waterstoffabriekjes moeten op zee worden geïnstalleerd en onderhouden. Aan het eind van hun levensduur moeten zij ook worden ontmanteld en terug aan land worden gebracht voor hergebruik.

Kansrijke projecten die de energietransitie stimuleren

Heeft u ook een project dat bijdraagt aan een circulaire economie, de energietransitie versnelt en de arbeidsmarkt veerkrachtig maakt? Neem dan contact op met Vera van Vuuren van het JTF-steunpunt IJmond, te bereiken via vvuuren@odijmond.nl en telefonisch 06 22 24 90 89. Zij beoordeelt het idee en geeft aan of het idee in basis kans maakt op het verkrijgen van een subsidie.

JTF-ijmond - Ontdek wat Europees geld aan kansen biedt! (kansenvoorwest.nl)