Informatieavond over geluidsmaatregelen wegverkeer in regio's IJmond en Zuid-Kennemerland

Gepubliceerd op 18 februari 2024

Omgevingsdienst IJmond organiseert namens gemeenten in de regio's IJmond en Zuid-Kennemerland een informatieavond over geluidsoverlast door wegverkeer. Tijdens deze avond laten we zien welke maatregelen we de afgelopen jaren hebben genomen en waar we de aankomende jaren aan willen werken. Het gaat om gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen (12 maart) en de gemeenten Bloemendeel, Heemstede en Zandvoort (19 maart).

Omgevingsdienst IJmond informeert ook namens uw gemeente over de knelpunten waar geluidsoverlast kan zijn. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen zich aanmelden.

Meld u aan voor de bijeenkomst op dinsdag 12 maart over gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen

Dit kan tot 8 maart. De bijeenkomst wordt gehouden bij Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b in Beverwijk. Meld u aan via  www.odijmond.nl/geluid-wegverkeer. De avond start om 19.30 uur en duurt tot uiterlijk 21.30 uur. Op de aanmeldpagina vindt u het volledige programma.

Meld u aan voor de bijeenkomst op dinsdag 19 maart over gemeenten Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort

Dit kan tot 15 maart. De bijeenkomst wordt gehouden bij gemeente Bloemendaal, Bloemendaalseweg 158 in Overveen. Meld u aan via  www.odijmond.nl/geluid-wegverkeer. De avond start om 19.30 uur en duurt tot uiterlijk 21.30 uur. Op de aanmeldpagina vindt u het volledige programma.

Geluidmaatregelen

Elke vijf jaar brengt uw gemeente in beeld wat de impact is van wegverkeer op de woningen. Daarna stelt de gemeente een Actieplan Geluid Wegverkeer op. Dit Actieplan gaat over de wegen waarvoor de gemeente bevoegd gezag is. In het Actieplan staat een overzicht van alle aandachtspunten én staat beschreven welke maatregelen nodig zijn om, waar het gaat om lawaai van wegverkeer, de overlast te verminderen. Mogelijke maatregelen zijn stil asfalt, gevelisolatie, verlaging van de snelheid van autoverkeer of zelfs geluidschermen. Meer informatie is te vinden op www.odijmond.nl/geluid. Op deze pagina leest u ook over het huidige Actieplan Geluid.