JTF Scholingsvouchers zijn nog aan te vragen

Gepubliceerd op 21 februari 2024

De JTF IJmond regeling voor scholingsvouchers is nog van kracht. Erkende opleidingsinstellingen kunnen maximaal € 100.000 subsidie aanvragen om scholingstrajecten aan te bieden. Het subsidiepercentage bedraagt 50%. Scholingstrajecten moeten bijdragen aan werk in de circulaire of klimaat neutrale economie.

Inholland Academy is de eerste opleidingsorganisatie die een aanvraag voor scholingsvouchers heeft ingediend met hun project ‘Toekomstbestendig IJmond’. Inholland Academy wil met dit project 80 personen om- en bijscholen met behulp van de post-hbo opleidingen ‘Energietransitie’, ‘Energietransitie Essentials’ en ‘Projectleider Energietransitie’. Het doel is om bij te dragen aan een wendbare en weerbare beroepsbevolking door vernieuwing en versterking van de regionale economie en daarmee IJmond toekomstbestendiger te maken. Deze subsidieaanvraag is positief ontvangen door de deskundigencommissie. Kansen voor West toetst deze aanvraag op dit moment nog financieel-juridisch, opdat deze subsidie kan worden toegekend.

Interesse in het aanvragen van scholingsvouchers? Mail programma-manager Vera van Vuuren, vvuuren@odijmond.nl

JTF staat voor Just Transition Fund en is een EU subsidie met steun van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Provincie Noord-Holland en de gemeenten Beverwijk, Castricum, Velsen, Heemskerk en Uitgeest.

JTF-IJmond - Ontdek wat Europees geld aan kansen biedt! (kansenvoorwest.nl)