Samenwerking vergroot slagkracht aanpakken indirecte lozingen

Gepubliceerd op 21 maart 2024

In 2023 is de pilot Indirecte lozingen uitgevoerd door de Omgevingsdiensten Noord-Holland Noord, Noordzeekanaalgebied, IJmond en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De pilot is een initiatief van de samenwerkende gemeenten in Noorderkwartier, het gebied boven het Noordzeekanaal, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat directie Noord-Holland, PWN en de drie bovengenoemde omgevingsdiensten. Bij bedrijven uit verschillende branches in het gebied is het bedrijfsafvalwater dat op de riolering geloosd wordt onderzocht.

Binnen de pilot zijn 103 bedrijven in verschillende branches bezocht, 77 bedrijven lozen het afvalwater op de riolering. Bij ongeveer 60 van de 77 bedrijven werden stoffen aangetroffen die vanwege hun schadelijkheid, vermeden moeten worden. Branches waar hoge concentraties Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) zijn aangetroffen zijn afvalverwerking, metaalbewerking en olie –en vetverwerking.

Bedrijfsafvalwater dat op de riolering wordt geloosd en niet direct op het oppervlaktewater of rioolwaterzuivering wordt een indirecte lozing genoemd. Deze indirecte lozing van bedrijven op de riolering kan gevolgen hebben voor de werking van de riolering, het zuiveringsproces en de kwaliteit van het gezuiverde afvalwater dat via de rioolwaterzuivering naar het oppervlaktewater gaat.

Lees het volledige nieuwsbericht op de website van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.