Scholing naast het werk: meer dan kennis opdoen

Gepubliceerd op 10 april 2024

“Sinds mijn aanvullende opleiding kan ik gedetailleerder adviseren”, stelt milieuadviseur Kevin van der Meij. Daarmee heeft de scholing naast het werk voor hem een tastbaar resultaat opgeleverd. Maar er zijn meer redenen waarom Omgevingsdienst IJmond (ODIJmond) medewerkers stimuleert om zich te blijven ontwikkelen: het brengt energie, verbinding en nieuwe inzichten.

Jaarlijks volgen zo’n 60 medewerkers scholing, uiteenlopend van een korte cursus tot een stevige opleiding van meerdere jaren. Ook biedt ODIJmond een eigen, interne opleiding tot toezichthouder milieu, met ieder jaar zo’n vijf tot tien deelnemers. Scholing is daarmee een vanzelfsprekend onderdeel van de organisatie.

Keuze voor vakinhoudelijke verdieping of persoonlijke ontwikkeling

“Wij werken met Persoonlijke Ontwikkelingsplannen (POP)”, vertelt P&O-adviseur Melissa Stavenuiter. “Daarmee stimuleren wij iedereen om jaarlijks na te denken over waarin ze  willen ontwikkelen, wat de organisatie nodig heeft en welke kansen ze daarbij voor zichzelf zien. Op basis daarvan komen er aanvragen voor opleidingen binnen.” Sommige medewerkers kiezen voor vakinhoudelijke verdieping, andere hebben juist meer behoefte aan verbreding van hun kennis of aan persoonlijke ontwikkeling.

Kevin, die universitair is opgeleid tot bioloog, werkt als milieuadviseur. Hij volgde een aanvullende opleiding tot stikstofexpert. “Het is een brede opleiding, heel interessant om alle kanten van de stikstofproblematiek te leren kennen.” Al tijdens zijn opleiding kon hij die kennis in de praktijk toepassen, niet alleen in de advisering, maar ook op andere vlakken: “De kennis die ik nu heb, gaat verder dan nodig is voor mijn functie bij deze organisatie. Dit is handig, omdat ik kan meepraten over wat er gebeurt en het waarom. Ook begrijp ik de keuzes die het bevoegd gezag, in dit geval een andere omgevingsdienst, na ons advies maakt beter.”

Ontwikkelen doe je samen

De opleiding was voor Kevin een logische stap waar hij met enthousiasme voor ging. Wel vond hij het belangrijk om de beslissing in overleg te nemen. “Ik was acht hele dagen weg om lessen te volgen, je collega’s moeten dan wel taken kunnen overnemen”, zegt hij. Melissa vertelt dat de wat langer durende trajecten altijd besproken moeten worden binnen een team van collega’s. “Dat past bij onze manier van werken: zelforganisatie.” Vaak heeft zo’n traject ook voor anderen een meerwaarde. Kevin: “De kennis die ik heb opgedaan, deel ik met collega’s. Zo til je elkaar naar een ander niveau.”

Naast de individuele trajecten organiseerde ODIJmond de afgelopen twee jaar een ‘Groeispurt’. Gedurende enkele weken is er dan een gevarieerd programma beschikbaar waar medewerkers zich kunnen verdiepen in bijvoorbeeld timemanagement, bestuurlijke sensitiviteit en persoonlijk leiderschap. Ook waren er vakinhoudelijke workshops, zoals over de Wet Open Overheid, de invoering van de Omgevingswet en schrijven op taalniveau B1. Ook is er ruimte om van collega’s te leren die over hun eigen werk vertellen. “Er werd fanatiek ingeschreven, het was leuk om te zien dat collega’s er echt zin in hadden, zoiets schept een band en zorgt voor een goede werksfeer.”

Kansen om te groeien

De opleidingsmogelijkheden zorgen er mede voor dat medewerkers van ODIJmond de kans hebben om te groeien, als ze dat willen. Het duidelijkst ziet Melissa dat bij de interne opleiding: “Er zijn door de jaren heen collega’s enkele jaren na de opleiding doorgestroomd naar bijvoorbeeld strategisch beleidsadviseur of vergunningverlener bouw. Dat ze daarbij kennis van de uitvoering als toezichthouder meenemen, is waardevol.” Ook ziet ze dat adviseurs de kans grijpen om zich te specialiseren, zoals in geluid, asbest of, zoals Kevin deed, stikstof.

Goede tijdsinvestering brengt meer dan kennis

Ondanks alle voordelen is het niet voor iedereen vanzelfsprekend om scholing te volgen. Dat is niet zozeer een gebrek aan interesse, maar heeft vooral met tijd te maken, denken Melissa en Kevin. In de eerste plaats de tijd die nodig is om na te denken over wat je wilt. “Zo’n jaarlijks POP-moment kan erbij inschieten als je het druk hebt. Daarom is het eens per drie jaar verplicht om iets aan je dossier toe te voegen. Ik probeer collega’s in te laten zien dat het een kans is om na te denken over waar ze heen willen ontwikkelen.”

En als de beslissing eenmaal is gevallen, kan de scholing een flink beslag op je tijd leggen.  “Ook al kreeg ik de ruimte voor de opleiding, ik had toch de neiging om ondertussen met mijn werk bezig te gaan”, vertelt Kevin. “Maar daar schiet je niets mee op, het beste is om gewoon de tijd te nemen die je ervoor krijgt, dan haal je er het meeste uit.” Zo denkt Melissa er ook over: “Scholing is stimulerend, je krijgt er energie van, en het geeft nieuwe inzichten. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor de organisatie.”