Omgevingsvergunning milieu Circuit Zandvoort is geactualiseerd

Gepubliceerd op 31 mei 2024

Omgevingsdienst IJmond (ODIJmond) heeft de omgevingsvergunning voor de inrichting van Circuit Zandvoort geactualiseerd. Tegen het ontwerpbesluit dat 30 november 2023 gedurende zes weken ter inzage heeft gelezen, zijn zienswijzen naar voren gebracht. Deze en andere stukken vindt u terug op de website van ODIJmond, onder Bekendmakingen. De vergunning wijkt daarnaast op enkele onderdelen enigszins af van het ontwerpbesluit dat ter inzage heeft gelegen.

Het besluit ligt ter inzage en is digitaal in te zien op de website van ODIJmond

Ook dit besluit ligt tijdens werkuren van 31 mei 2024 tot en met 11 juli 2024 ter inzage bij Omgevingsdienst IJmond en is met alle bijbehorende stukken ook digitaal op deze website te vinden. Onderaan dit nieuwsbericht vindt u een link daar naartoe. Wilt u het besluit en alle stukken zelf inzien, dat is mogelijk op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur bij Omgevingsdienst IJmond op kantoor. Aanmelden bij de receptie. Bezoekadres is Stationsplein 48b, 1948 LC Beverwijk.

Beroep en voorlopige voorziening

Net als met andere besluiten, kunnen belanghebbenden tegen dit besluit beroep aantekenen. Dat kan tot en met donderdag 11 juli 2024 bij de Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Bij spoedeisende belangen kan ook een zogenaamde voorlopige voorziening worden aangevraagd.

Eerder nieuwsbericht over het ontwerpbesluit

Eerder, op 30 november 2023, publiceerden wij een nieuwsbericht over het ontwerpbesluit. Wilt u die nogmaals lezen, dat kan op ODIJmond actualiseert omgevingsvergunning milieu Circuit Zandvoort - Omgevingsdienst IJmond.

Het besluit van de Omgevingsvergunning Milieu van Circuit Zandvoort is te vinden op de website van ODIJmond, onder ‘Bekendmakingen’.