Inwoners IJmond kunnen aan de slag om luchtkwaliteit te meten

Gepubliceerd op 3 april 2019

Experiment Hollandse Luchten gaat van start. Inwoners in de regio IJmond kunnen door middel van sensoren metingen verrichten in hun leefomgeving. Op 18 april is de kick-off in Beverwijk. Hollandse Luchten is een project van Provincie Noord-Holland en Waag, een partij die gespecialiseerd is in dataverzameling door inwoners.

Het doel van Hollandse luchten is inzicht krijgen in de luchtkwaliteit van deze regio door een zo breed mogelijk meetnetwerk op te zetten. De metingen richten zich eerst op fijnstof (pm 2,5) en stikstofdioxide (NO2) in Wijk aan Zee, Beverwijk, IJmuiden en Velsen. Dit netwerk is een aanvulling op het officiële meetnet van de Provincie Noord-Holland en IJmondgemeenten.

Luchtkwaliteit in de IJmond

Inwoners uit de IJmond-regio hebben veel vragen over de staat van de luchtkwaliteit in hun omgeving. Dankzij het Platform Milieu en Gezondheid, bestaande uit wethouders Milieu en Gezondheid van de IJmondgemeenten, blijft luchtkwaliteit hoog op de regionale agenda staan. Daarom start de provincie Noord-Holland de kick-off in de IJmond-regio. Andere locaties in het Noordzeekanaalgebied volgen daarna.

Hollandse luchten

Hollandse Luchten onderzoekt een nieuwe manier van het meten van de luchtkwaliteit vanuit het perspectief van de inwoner. Informatievoorziening over zelf meten, de kwaliteit van de metingen en de interpretatie en betrouwbaarheid van data zijn hierbij van groot belang. Door zelf verzamelde data te combineren met een groeiende kennis over luchtkwaliteit, worden burgers een sterkere gesprekspartner voor de overheid en bedrijven, wat zorgt voor constructievere en slimmere oplossingen. Deze metingen zijn een aanvulling op de officiële metingen.

Aanmelden kan nu!

Aanmelden voor een sensor kan vanaf nu via de website hollandseluchten.waag.org . Daarnaast zoekt Hollandse Luchten ook nog hulp bij het organiseren van lokale evenementen, het interpreteren van de data en technologische ondersteuning.

Waag

Waag heeft veel ervaring met inwonergedreven dataverzameling en helpt de provincie Noord-Holland bij het opzetten van dit meetnetwerk, de ontwikkeling van de sensorstations, het zichtbaar maken van data en de bijeenkomsten met inwoners ter voorbereiding van de metingen. Waag doet al meer dan 25 jaar onderzoek naar de rol van technologie in de samenleving. Sensortechnologie heeft een grote impact op vraagstukken rondom luchtkwaliteit. Door steeds kwalitatief betere en goedkopere sensoren in te zetten kunnen inwoners nu zelf data verzamelen over hun leefomgeving. Dit geeft meer informatie en handvatten tot actie.