Opsporen van ondermijning blijft ook in 2022 een van de hoofdthema's van Omgevingsdienst IJmond

Gepubliceerd op 2 maart 2022

De opsporing van ondermijning blijft ook in 2022 een van de hoofdthema's van Omgevingsdienst IJmond (ODIJmond). ‘Dit jaar zetten we met name in op branchegericht toezicht en handhaving en samenwerking met onze ketenpartners. Vergeet niet dat het opsporen van ondermijning verder gaat dan criminaliteit opsporen. Het gaat ook over het bewaken van onze omgevingsveiligheid,’ zegt Nico Hulsman, BOA-coördinator bij ODIJmond en toezichthouder.

Controleren van bedrijventerreinen

Dit jaar gaat ODIJmond onder andere gericht op bedrijventerreinen selfstorage en opslagboxen controleren. Een van de aanleidingen daarvoor is dat in 2021 bij diverse controles van opslagboxen gevaarlijke goederen zoals vuurwerk, grondstoffen voor drugs en aanstekers werden aangetroffen. De situatie was niet veilig, dus daar moest direct actie op ondernomen worden. Nico: ‘In dit soort gevallen werken we samen met onze partners, zoals de gemeente, politie, maar soms ook met de voedsel- en warenautoriteit, douane, Arbeidsinspectie.’

Misstanden opsporen en voorlichting geven

Met onze controles sporen we niet alleen misstanden op, maar geven we ook voorlichting aan ondernemers en verhuurders van panden om ondermijning tegen te gaan. Gemeenten hebben ondernemers nodig om criminaliteit aan te pakken en deels ook in het voorkomen ervan. In februari was er een actie in Kennemerland. Hier controleerden we 49 bedrijfspanden. Elf daarvan werden onrechtmatig bewoond en in twee panden werd handelshoeveelheden drugs aangetroffen. Ook constateerden we een aantal kleine overtredingen op het gebied van milieu, de arbeidstijdenwet en uitkeringsfraude. ‘Bij onze dienst is er nu een endoscoop aangeschaft, waarmee we de mogelijkheid hebben om in afgesloten ruimtes te kijken wat er wordt opgeslagen,’ vult Nico aan.

Vastgoedcontrole ook landelijk thema

‘Ook komen we bij onze controles van vastgoed, met enige regelmaat buitenlandse werknemers tegen zonder werkvergunning. Dan werken we nauw samen met de Arbeidsinspectie. Dit jaar staan ook controles op vastgoedrenovatie op de planning. Daarbij wordt gekeken of vastgoedontwikkelaars sloopwerkzaamheden melden en tijdig asbestinventarisaties uitvoeren om vervolgens het asbest op juiste wijze te laten verwijderen. In 2021 heeft het Landelijke Informatie- en Expertisecentrum (LIEC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid een zogenaamde landelijke tafel opgezet. Hier stemmen we acties, maatregelen en samenwerkingsverbanden af. ‘Op die manier weten we aan de ene kant wat onze rol is en de mogelijkheden zijn. Aan de andere kant zijn we in staat ondernemers beter te informeren hoe zij vastgoedfraude kunnen tegengaan.’

Tips voor ondernemers en verhuurders van vastgoed en opslagboxen

Onze controles hebben vaak een dubbel doel. Aan de ene kant kunnen we criminele activiteiten ontdekken en beëindigen. Aan de andere kant informeren we verhuurders en ondernemers. Zo krijgen eigenaren van opslagboxen van ons tips hoe ze bijvoorbeeld een goed huurcontract kunnen opstellen. Voor verhuurders is het belangrijk dat zij weten dat betalingen altijd via de bank moeten verlopen. En huurders zijn verplicht een ID-bewijs te overleggen. Ook geven we verhuurders tips hoe zij extra maatregelen kunnen treffen. Dat kan zijn het plaatsen van camera’s op afgesloten terreinen, gebruik van een toegangspoort met registratie en het aanbrengen van goede verlichting.  Bij een bedrijfsbezoek informeren we verhuurders ook over hoe zij vermoedens van overtredingen of crimineel gebruik van locaties kunnen melden bij de juiste instanties.

Melding maken

Heeft u een vermoeden van een van criminele activiteiten of opvallende zaken? Maak dan een melding bij de politie (spoed 112, anders 0900-8844) of bij de gemeente. Melden kan ook anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of online via www.meldmisdaadanoniem.nl. Een ervaren vertrouwenspersoon zorgt ervoor dat de anonimiteit wordt gewaarborgd.


00 - Nico-Ondermijning

Lees meer over onze taak externe veiligheid voor onze gemeenten.