IJmond ondertekent landelijke Schone Lucht Akkoord

Gepubliceerd op 13 januari 2020

In 2030 50 procent gezondheidswinst door schonere lucht ten opzichte van 2016. Dat staat centraal in het Schone Lucht Akkoord. Ruim 35 gemeenten en 9 provincies ondertekenden maandag 13 januari dit landelijke akkoord, met minister van Veldhoven (Milieu en Wonen). Namens de IJmondgemeenten ondertekenden de wethouders Haydar Erol (Beverwijk), Krijn Rijke (Heemskerk), Jelle Brouwer (Uitgeest) en Sebastian Dinjens (Velsen) het akkoord, dat het startschot is om aan de slag te gaan. Inwoners en het bedrijfsleven worden bij de uitwerking van de plannen betrokken.

De luchtkwaliteit is in Nederland sinds de jaren 90 enorm verbeterd. Toch overlijden jaarlijks nog 11.000 mensen vroegtijdig door ongezonde lucht. “Er is dus nog veel gezondheidswinst te boeken”, vertelt wethouder Sebastian Dinjens van de gemeente Velsen. “In 2016 hebben we als IJmondgemeenten in het rapport ‘Ruimte voor schone lucht’ de wens uitgesproken de IJmond gezonder te maken en de luchtkwaliteit te verbeteren. Het Schone Lucht Akkoord (SLA) gaat hier ook van uit en is daarmee een trendbreuk. Waar de afgelopen jaren is ingezet op het behalen van de Europese grenswaarden voor fijnstof en stikstofdioxide, gaat het SLA verder en werkt het toe naar de strengere gezondheidswaarden van de WHO, die strenger zijn dan de Europese grenswaarden.”

Met de ondertekening van het landelijke Schone Lucht Akkoord kan hier verder invulling aan worden gegeven.

Vermindering uitstoot fijnstof en stikstofioxiden

De Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) heeft de opdracht samen met de gemeenten, GGD en andere betrokken partijen een uitvoeringsplan te maken en dit vervolgens uit te voeren. Concreet gaat het Schone Lucht Akkoord om een vermindering van de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxiden door wegverkeer, mobiele werktuigen, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens.

Gemiddeld 4 maanden langer leven

Luchtverontreiniging behoort, naast overgewicht, tot de belangrijkste risicofactoren voor de gezondheid. Gemiddeld leven Nederlanders door luchtverontreiniging 9 maanden korter. Het streefresultaat is dat mensen in Nederland ten gevolge van de verbetering van luchtkwaliteit gemiddeld 4 maanden langer leven. De IJmond is een dichtbevolkt gebied met relatief hoge concentraties luchtvervuiling. De afgelopen jaren is nationaal, regionaal en lokaal ingezet op het behalen van Europese grenswaarden voor fijnstof en stikstofdioxide in de lucht. Het Schone Lucht Akkoord gaat hierin echter een stapje verder: gezondheidswinst staat centraal, waarbij wordt toegewerkt naar de WHO-advieswaarden (gezondheidswaarden).