Zeer zorgwekkende stoffen: provinciaal project

Gepubliceerd op 4 december 2020

De provincie Noord-Holland heeft OD IJmond de opdracht gegeven om voor 1 januari 2021 bij provinciale bedrijven de uitstoot (emissie) van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) naar het milieu in kaart te brengen. Bij OD IJmond is het project breder getrokken naar de gemeentelijke bedrijven. Inmiddels is bij een groot aantal bedrijven binnen ons werkgebied al uitvraag gedaan.

“We hebben gezocht naar een werkwijze die past bij de huidige werkdruk en het huidige kennisniveau in de organisatie en in het gehele werkveld”, aldus Patrick van Luijk, medewerker Omgevingsrecht bij Omgevingsdienst IJmond. “De prioriteit ligt in eerste instantie bij de provinciale bedrijven. Maar ook de emissies bij gemeentelijke bedrijven gaan we uitgebreid in kaart brengen.” Die uitvraag start in 2021.

Alle onze inspecteurs in de buitendienst krijgen in hun werk een keer te maken met ZZS. “Daarvoor hebben we vragen toegevoegd aan onze digitale vragenlijsten. Via die vragen bepalen we of ZZS een onderwerp is dat bij dat bedrijf verder uitgezocht en onderzocht moet worden. Het project loopt door in 2021 en 2022. Maar ook daarna zullen wij het verminderen van ZZS, die vrijkomen in ons water en onze lucht, in goede banen moeten leiden en bedrijven in ons werkgebied streng moeten blijven controleren”, aldus Meike Roosjen. “We zijn gestart met een inventarisatie. Daarna gaan we kijken of er een trend te zien is: bij wat voor een soort bedrijven denk je dat je ZZS gaat aantreffen?  Zo bouwen we een mooie database op. Op die manier kun je al die bedrijven gaan aanschrijven of bezoeken.”

MAS_1887 b Meike

ZZS is als onderwerp redelijk nieuw

Patrick van Luijk: “Het onderwerp ZZS en hoe we ermee omgaan, was voor ons nog redelijk nieuw dit jaar. Maar we hebben snel meer kennis opgedaan. Alle omgevingsdiensten in Nederland gaan daar op hun manier mee om. De kennis en know-how hierover in Nederland was zeer beperkt. Dus als je ergens tegen aanloopt, moet je je erin verdiepen. Via het Kennisnetwerk ZZS, een landelijk netwerk van alle Nederlandse omgevingsdiensten en andere overheidsorganisaties, delen we kennis en ervaringen met elkaar. Zo langzamerhand krijgen we een goed beeld van bedrijven die (mogelijk) met ZZS werken. Die enorme hoeveelheid informatie, verwerken we op een behapbare manier. Daarmee kunnen we dan bijvoorbeeld bepalen of er een wijziging op de vergunning moet komen voor bedrijven, of dat er maatwerk op de vergunning moet komen. Maar het belangrijkste is dat we tot een vermindering komen van vervuiling naar water en lucht!”

Meike Roosjen: “Tot nu toe richten we ons op het verminderen van uitstoot van ZZS naar water en lucht. Maar in een ideale wereld wil je er naartoe dat ze helemaal niet meer in het milieu terechtkomen! Op die manier zou je de schade voor de (gezondheid van de) mens en aan het milieu zo klein als mogelijk houden. In het verleden zijn er veel stoffen toegelaten waarvan we nu weten, hé die zijn hartstikke vervuilend en zelfs gevaarlijk voor mens en zijn omgeving. We leren van onze fouten uit het verleden. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij asbest of lood in drinkwaterleidingen. Voortschrijdend inzicht dus.”

De Nederlandse overheid pakt Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen ) met voorrang aan. Dit zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu omdat ze bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, de voortplanting belemmeren of zich in de voedselketen ophopen.
Bron: https://rvs.rivm.nl/stoffenlijsten/Zeer-Zorgwekkende-Stoffen


In gesprek met Meike Roosjen en Patrick van Luijk, medewerkers Omgevingsrecht

Meike heeft een vooropleiding Milieumanagement (HBO) en is acht jaar geleden via de juniorenopleiding binnengekomen bij Omgevingsdienst IJmond (ODIJ). De eerste vijf jaar deed zij toezicht en handhaving. In 2018 is ze overgestapt naar vergunningsverlening, met als speciaal project zeer zorgwekkende stoffen (ZZS).

Patrick van Luijk is 20 jaar geleden begonnen bij de milieuafdeling van de gemeente Haarlem. Zes jaar geleden is hij bij de vorming van de regionale uitvoeringsdiensten (Rud’s) overgeplaatst naar de ODIJ. Hij noemt zichzelf een generalist. Hij studeerde als een van de eerste lichtingen af aan de HTS milieu (in Beverwijk en Alkmaar). Sinds 2018 is hij projectleider van de ZZS, samen met Meike. Zij coördineren het project en zijn binnen de OD IJmond aanspreekpunt voor dit project. Zij zorgen er samen voor dat alle uitvragen bij bedrijven op een zelfde manier gaan.