ODIJmond blijft ook in 2023 scherp op ondermijning

Gepubliceerd op 27 maart 2023

Soms ziet u iets gebeuren wat een apart gevoel oproept. Bijvoorbeeld een onopvallende bestelauto die telkens op een vreemde tijd pakketten bezorgd. Of een ondernemer om de hoek met geblindeerde ramen waar eigenlijk nooit klanten komen. Er is kans dat u hier getuige bent van ondermijnende activiteiten. Dit betekent dat criminelen gebruikmaken van plekken en activiteiten in de ‘bovenwereld’. “De aanpak van ondermijning is als het maken van een legpuzzel. Een afzonderlijk stukje geeft een stukje beeld. Pas als je de stukjes bij elkaar legt, vormt het een volledig beeld,” stelt Nico Hulsman.

Nico is samen met Ralph Joosten vanuit Omgevingsdienst IJmond nauw betrokken bij de aanpak van ondermijning. Bij ondermijning is niets zoals het lijkt. En daarom is het zo lastig te herkennen. “Samenwerking tussen diverse overheidsinstanties is dus van groot belang. We hebben allemaal een stukje van de puzzel.”

Nico Hulsman

Samenwerking is van groot belang

Naast de politie heeft vaak ook de gemeente, belastingdienst, arbeidsinspectie én de omgevingsdienst belangrijke informatie als het om mogelijk criminele activiteiten gaat. Ralph: “Als er een verdenking van illegaal gedrag is, gaan we samen op pad. De politie mag pas optreden als er strafbare feiten worden geconstateerd. Wij hebben als toezichthouder altijd een reden om te controleren of een pand volgens bestemming gebruik wordt en of er milieubelastend werk gedaan wordt. Ons bezoek is dus altijd rechtvaardig.” Dat hier rekening mee gehouden moet worden, werd ook in 2022 duidelijk. In Gelderland werd een verdachte bij wie een drugslab was aangetroffen vrijgesproken. De politie ging als eerste maar binnen, terwijl daar op dat moment vanuit de politie eigenlijk geen enkele aanleiding voor was.

Signalen delen tijdens lokale overleggen

Nico: “In alle regio’s binnen ons werkgebied vinden lokale ondermijningsoverleggen plaats. Als omgevingsdienst zijn we daar onderdeel van. Tijdens deze overleggen delen we signalen met elkaar. Elke instantie deelt de binnengekomen signalen en elke partner bekijkt wat daar bij hen over bekend is. We bespreken samen of we in actie moeten komen.” Signalen komen van oplettende inwoners of van collega's die tijdens gewone werkzaamheden vreemde situaties zien. Ralph: “Toezichthouders van de omgevingsdienst komen vaak op bedrijventerreinen. Daar zien ze wel eens wat vreemds. Die signalen geven ze aan ons door.”

Ralph Joosten

In actie met integrale controles

Vaak leiden signalen tot gezamenlijke controles waarbij de diverse instanties betrokken zijn. Soms branchegericht, soms gebiedsgericht en soms ook gericht op een specifiek pand. Nico: “We gaan bijvoorbeeld eens in de zo veel tijd met gemeente, omgevingsdienst en politie naar een bedrijventerrein. Daar controleren wij op het gebruik van een pand en is de politie mee om op te treden bij mogelijk criminele activiteiten.”

In 2022 honderden panden bezocht

In 2022 heeft Omgevingsdienst IJmond samen met de partners honderden panden bezocht. Tijdens één integrale controle werden vijf professionele hennepplantages ontdekt en ontmanteld. Bij controles van opslagruimtes werd onder andere illegaal vuurwerk, sigaretten en drank aangetroffen. Daarnaast wordt veel illegale bewoning aangetroffen. Joosten: “Ook op milieugebied treffen we situaties aan die niet bekend zijn bij de omgevingsdienst. Zoals nieuwe bedrijven met milieubelastende activiteiten, bijvoorbeeld opslag van grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Zo ontdekten we dat een voormalige melktank werd gebruikt voor opslag van diesel.”

Opvallende activiteiten melden heeft zin

Heeft u een vermoeden van een van criminele activiteit of vreemde zaken? Maak dan een melding bij de politie 0900-8844 of bij de gemeente. Melden kan ook anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of online via www.meldmisdaadanoniem.nl.