Geluidsoverlast circuit


Melden geluidsoverlast

Wanneer u hinder ervaart van het geluid, afkomstig van het circuit, dan kunt u dit bij ons melden via het online formulier 'Geluidklachten Circuit Zandvoort (zie knop hieronder).
Via uw melding monitoren wij de ervaren geluidhinder. Tegelijkertijd controleren wij dagelijks of het circuit voldoet aan de geluidsvoorschriften uit de vergunning. Lukt het niet direct om een melding te doen, dan kunt u het later nog eens proberen. Of, u stuurt een e-mail aan info@odijmond.nl. Uw melding wordt verwerkt in het totaal overzicht.

Wat doen wij met uw melding over geluidsoverlast?

Wanneer u uw klacht bij ons indient, registreren wij deze en sturen wij u een ontvangstbevestiging. Een van onze medewerkers neemt uw klacht in behandeling en indien er sprake is van een overtreding, zoals gesteld in de omgevingsvergunning milieu, ontvangt u van ons hierover verder bericht.

Geen melding, maar verzoek om handhaving?

Wanneer u vermoedt dat het circuit in overtreding is kunt u ons verzoeken handhavend op te treden. Wij kunnen uw verzoek om handhaving enkel behandelen wanneer u deze schriftelijk indient, voorzien van naam en adresgegevens, dagtekening, een aanduiding wat volgens u de overtreding is, vergezeld van relevante documenten ter onderbouwing van uw verzoek. (zie hiervoor Afdeling 4.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht)

Wanneer wij uw verzoek ontvangen, nemen wij deze in behandeling en volgt daar een besluit op. In dit besluit gaan wij in op de vraag of er sprake is van een overtreding. Als dat het geval informeren wij u ook dat wij handhavend zullen optreden richting het circuit.

Melding Natura 2000-gebieden

Indien u vragen heeft met betrekking tot Natura 2000-gebieden, stikstof of soortenbescherming kunt u hiervoor terecht bij Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

Geluidoverlast helikopters

Indien u vragen heeft met betrekking tot helikopters boven het circuit of vuurwerk dat vanaf het circuit wordt afgestoken, kunt u hiervoor terecht bij Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG).