Gemeente Heemskerk

Gaat u bouwen of verbouwen, dan hebt u meestal een omgevingsvergunning nodig. Die vraagt u online aan bij het landelijke Omgevingsloket. U kunt daar ook eerst controleren of u echt een vergunning nodig hebt. En of u nog andere vergunningen nodig hebt. Soms is een melding genoeg. Omgevingsdienst IJmond behandelt de aanvraag.

Voor gemeente Heemskerk voeren wij de volgende taken uit:

  • Vooroverleggen (conceptaanvraag)
  • Omgevingsvergunningen:
    • Omgevingsplanactiviteit
    • Bouwactiviteit
  • Meldingen Wkb

Vragen over uw aanvraag, behandelt de gemeente Heemskerk zelf.