Bronzen milieukeurmerk voor Pro Senectute locatie Spaar en Hout in Haarlem

Gepubliceerd op 10 september 2019

Zorginstellingen zijn doorgaans grootverbruikers van energie, water en voedsel. Via een Green Deal onderstrepen zorginstellingen het belang om de instellingen versneld te verduurzamen. Pro Senectute draagt ook haar steentje bij. Op 5 september 2019 mocht Linda Gols, locatiemanager bij Pro Senectute, het bronzen certificaat Milieuthermometer Zorg in ontvangst nemen.

Adriaan van Engelen van Stichting Milieuplatform Zorg reikte het certificaat uit voor de locatie Spaar en Hout in Haarlem. Naast de verplichte criteria hebben zij ook extra duurzaamheids-maatregelen getroffen. Zo hebben zij de locatie klaar gemaakt voor de toekomst en de energietransitie.

Een aantal voorbeelden:

  • In hun eigen keuken scheidt de kok al het keukenafval en ander afval
  • Er wordt bij inkoop op verpakkingen gelet
  • De verlichting is led
  • Er is een keuze gemaakt om leveranciers te nemen die milieubewuste middelen leveren, zoals voor schoonmaakmiddelen
  • Een aantal leidingen is geïsoleerd
  • Het spoelwater van het toilet is gereduceerd
  • Ammoniak en koolstofdioxide zijn verwisseld voor alternatieve koudemiddelen in de koelcel
  • Grondwater wordt hergebruik voor de tuin
  • Oude kleding wordt naar de kringloopwinkel gebracht
  • Oude meubels worden hergebruikt, net als het serviesgoed

20190910 - Pro Senecute - overhandiging bronzen keurmerk

Milieuthermometer en Green Deal Zorg

De Milieuthermometer is een van de beloften uit de Green Deal Nederland op weg naar Duurzame zorg, die in 2015 door diverse ziekenhuizen is getekend om de verduurzaming te versnellen. Omgevingsdienst IJmond en Gemeente Haarlem hebben de Green Deal Zorg ook ondertekend. De Milieuthermometer is een duurzaamheidstool van het Milieuplatform Zorgsector wat door aangesloten zorginstellingen zelf wordt onderhouden.

Omgevingsdienst IJmond en Green Deal Zorg

Deze locatie valt onder de Wet Milieubeheer. Voor bedrijven en instellingen in o.a. de gemeente Haarlem is Omgevingsdienst IJmond het bevoegd gezag voor dit onderdeel waarvan energiemaatregelen deel uit maken en door ondertekening en certificering voldoen zorginstellingen aan deze verplichtingen. Daarnaast biedt de OD IJmond een platform voor kennisdeling en samenwerking op het gebied van duurzaamheid.