Zorgbalans tekent de Green Deal zorg 2.0 voor duurzame zorg

Gepubliceerd op 12 oktober 2021

Ouderenzorgorganisatie Zorgbalans heeft zich met haar dertien woonzorglocaties en negen ontmoetingscentra in de regio Kennemerland aangesloten bij de Green Deal zorg 2.0. Hiermee belooft Zorgbalans een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van de zorgsector en zet zij zich in voor CO2-reductie, circulair werken, medicijnresten uit water en een gezond makende leef- en verblijfsomgeving.

Zorgbalans is sinds 2010 op een duurzamere weg ingeslagen en heeft zich, net als iedere andere zorgorganisatie, in toenemende mate te verantwoorden over verduurzaming. Afgelopen jaar zijn de energiebesparingsplannen geactualiseerd en is een CO2 routekaart opgesteld voor onder andere het ministerie van VWS en ActiZ. In deze routekaart wordt per woonzorglocatie van Zorgbalans inzichtelijk gemaakt welke energiebesparende maatregelen zijn getroffen en nog worden getroffen op de locaties.

Logische stap

Een logische volgende stap voor Zorgbalans is zich aan te sluiten bij de Green Deal zorg 2.0, om zo het actief verduurzamen binnen de zorgsector zichtbaarder te maken. De Green Deal aanpak is een gezamenlijk programma van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ondersteunt de ministeries bij de uitvoering hiervan.

Omgevingsdienst IJmond voert namens en voor onder andere gemeente Haarlem taken uit op het gebied van milieutoezicht en handhaving. Beide organisaties juichen het van harte toe dat Zorgbalans zich bij de Green Deal zorg 2.0 aansluit.

Lees het hele bericht op de website van Zorgbalans.


Ga direct naar